Ahir Zamanda

Âişe radiya’llâhu anhâ’dan rivâyet olunduğuna göre,
Sıddîka-i müşârün-ileyhâ demiştir ki:
(Bir kere) Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem:
– (Âhir zamanda) bir gürûh Kâ’be’yi (tahrîb) kasd edecektir.
Bunlar Beydâ mevkiine geldiklerinde başbuğlarından son neferlerine kadar
(ortaları da müstesnâ olmıyarak) yere batırılırlar.
(Yalnız muhâlefet edip ayrılanlar kurtulup haber verirler) buyurdu.
Ben:
– Yâ Resûla’llâh! Bunlar başlarından sonlarına kadar nasıl batırılırlar;
halbuki bunların arasında (bey’-u şirâ ile geçinen) çarşı halkı vardır ki,
bunlardan ma’dud değildirler, dedim.
Resûl-i Ekrem:
– (Evet) bunlar başlarından sonlarına kadar batırılırlar.
Sonra bu batanlar (kıyâmet gününde) niyetlerine göre ba’s
(Haşr-ü Neşr) olunurlar, buyurdu.

 

 

Cennete Girmeyecek Olanlar

 

Cennete Giremeyecek Olanlar
Ibn-i Ömer (r.a)dan rivayet edildigine göre; Peygamberimiz (s.a.v) söyle
buyurdu:
“Allah Teala Cenneti yarattigi zaman ona söyle buyurdu:
-Izzet ve celalime and olsun ki; insanlardan sekiz sinif vardir ki;
sana dahil olmayacaklardir;
1-Devamli sarab(diger içkileri) içen,
2-Zinada israr eden,
3-Deyyus olan(karisini kiskanmayan),
4-Hükümdarlarin kötü icraatlarina alet olan,
5-Erkek oldugu halde kadinlasan,
6-Koguculuk eden,
7-Baskalarina merhamet etmeyen,
8-Allah’a and içip de, ahdine vefa etmeyen kimseler”

Ameller Niyetlere Göredir

 

Ömer b. el-Hattâb radiya’llâhu anh’den:
Şöyle demiştir: Resûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem’den işittim, buyuruyordu ki:
Ameller (in kıymeti) ancak niyetlere göredir.
Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.
Artık nâil olacağı bir dünyâ veya nikâh edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa hicreti
(Allâh’ın ve Resûlünün rızâsına değil), sebeb-i hicreti olan şeye müntehîdir

 

Cennetlik Kadin

 

Cennetlik Kadin
Resulullah Efendimiz söyle buyurmustur:
“ALLAH TEALA benden evvel herhangi bir insanin cennete
girmesini yasaklamistir.
Ancak ben, sagima baktigimda, beni gecmeye calisan bir kadin görürüm.
Bu kadinin benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir ?
diye sorarim. O zaman bana denir ki:
-Bu, gençligi ve güzelligi yerinde bir kadin idi. Fakat yaninda
yetimleri bulundugu icin, onlari büyütüp isleri yoluna girinceye
kadar sabredip evlenmedi. Onun bu davranisina ALLAH TEALA’nin mükafati böyle olmustur.

 

İSLAMİ SOHBETHadis-i Şerif,İSLAMİ SOHBET,islami sohbet islam
  Ahir Zamanda Âişe radiya'llâhu anhâ'dan rivâyet olunduğuna göre, Sıddîka-i müşârün-ileyhâ demiştir ki: (Bir kere) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: - (Âhir zamanda) bir gürûh Kâ'be'yi (tahrîb) kasd edecektir. Bunlar Beydâ mevkiine geldiklerinde başbuğlarından son neferlerine kadar (ortaları da müstesnâ olmıyarak) yere batırılırlar. (Yalnız muhâlefet edip ayrılanlar kurtulup haber verirler) buyurdu. Ben: - Yâ Resûla'llâh! Bunlar başlarından sonlarına kadar nasıl...