HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Muhammed aleyhisselâm doğumu

Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin Haşimoğulları mahallesinde, Safâ Tepesi yakınında bir evde doğdu. Bu gün, Mîlâdî 571 yılına ve...
HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Mute savaşı

MUTE SAVAŞI İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş. Mûte, Şam bölgesine giren Belka yakınlarında bir yerin adıdır. Hz. Peygamber, Ashabtan Hâris b. Umeyr ()’ı...
islamisite-banner
HADİS-İ ŞERİFLER

Bozgunculuk çıkaranlar

5. Sure (Mâide Suresi), 64. Ayet Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi...
HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

MUHAMMED ismi koyma

MUHAMMED” ismi koyma! ——————————————————————————– Rasûlüllah Efendimiz (sav), babaların çocuklarına güzel isimler vermelerini emretmiş, Kıyamet günü insanların isimleriyle çağırılacaklarını, isimlerin sahipleri üzerinde etkili olacağını bildirmişti. En güzel isimlerin “Abd’lı İsimler...
GENEL

Kutlu Doğum Haftası

20 Nisan 571 tarihine rastlayan Rebiu’l-evvel ayının 12’nci günü Pazartesi gecesi Peygamberimiz Efendimiz dünyayı şereflendirmişlerdir. 14 asır evvel böyle bir gecenin sabahında güneş ufuktan doğmadan insanlığın hayat ufkunda ilâhi...
HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

peygamberimizden nasihat

peygamberimizden nasihat ——————————————————————————– Peygamber Efendimiz () Hz. Ali’ye buyurdu: Yâ Ali altıyüzbin koyun mu, altıyüzbin altın mı, altıyüzbin nasihat mi istersin? Hz. Ali de altıyüzbin nasihat isterim dedi ve...
HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Efendimizin(sav) Aile Saadeti

Efendimizin(sav) Aile Saadeti… Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem her hususta olduğu gibi aile reisi olarak da müminlerin örneğidir. Onun hane-i saadetleri İslam toplumuna çok önemli bir model olmuştur. Ashab-ı kiram...