You are here: »
İSLAMİ SOHBET

Hadis- i Şerifler

  Ahir Zamanda Âişe radiya’llâhu anhâ’dan rivâyet olunduğuna göre, Sıddîka-i müşârün-ileyhâ demiştir ki: (Bir kere) Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem: – (Âhir zamanda) bir gürûh Kâ’be’yi (tahrîb) kasd edecektir. Bunlar...

Kâfir Müslüman olmaz mı

Kâfir Müslüman olmaz mı? Sual: İbni Sebeciler, kâfirlerin Müslüman olmasını niçin kabul etmiyorlar? Hazret-i Ömer ve Hazret-i Vahşi, Müslüman ve sahabi oldukları hâlde niye onların aleyhine konuşup lanet ediyorlar?...
islamisite-banner