You are here: »
HADİS-İ ŞERİFLER

Bozgunculuk çıkaranlar

5. Sure (Mâide Suresi), 64. Ayet Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi...
HADİS-İ ŞERİFLER

Ezberlenecek 40 kısa hadis

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır. 2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır. 3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et. 4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun. 5-Es-salâtü imâdü’d...
islamisite-banner
HADİS-İ ŞERİFLER

Hadis-i Şerifler

Hadis-i Şerifler “Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir. Hadis (Ramuz). Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel...