Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:“Kulun edeceği dualar (içinde şu) duadan daha efdal bir dua yoktur: Allah’ım! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim.”(İbn-i Mâce, h.no: 3851)Hadisten Çıkarılanlar:- Allah’tan “af” dilemenin manası; Allah’tan günahların bağışlanmasını, silinmesini ve mağfiret olunmasını istemektir.- Allah’tan “afiyet” dilemenin manası; Allah’tan, hastalıklardan, belâlardan, sıkıntılardan, âhiret, din ve dünya hayatı ile ilgili hoşlanılmayan her türlü şeyden selâmette olmayı istemektir.- Bu hususta ki bir diğer rivayet de şöyledir: Enes b. Mâlik (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre bir adam Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek:“Yâ Rasûlallah! Hangi dua efdaldir?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v) de (adama):“Rabb’inden dünyada ve âhirette af ve afiyet iste!” buyurdu. Sonra adam (O’na) ikinci gün gelerek:“Yâ Rasûlallah! Hangi dua efdaldir?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v):“Rabb’inden dünyada ve âhirette af ve afiyet iste!” buyurdu. Sonra adam O’na üçüncü gün (tekrar) geldi ve:“Yâ Nebiyyallah! Hangi dua efdaldir?” dedi. Rasûlullah (s.a.v):“Rabb’inden dünyada ve âhirette af ve afiyet iste. Sana dünyada ve âhirette afv ve afiyet verilince şüphesiz felaha (muradına) ermiş olursun!” buyurdu.- Aynı şekilde Hz. Âişe (r.anhâ) da Rasûlullah (s.a.v)’den Kadir Gecesi ne istemesi gerektiğini sorduğunda, Rasûlullah (s.a.v), o gece Allah’tan af ve mağfiret dilemesini söylemiştir.- Bu hadis-i şerif insan için sıhhatin önemini ortaya koyar. Sıhhat ve afiyet mü’minde daha da kıymet ve değer kazanır. Çünkü mü’min, sıhhatli geçen ömrünü ibadet ve itaatle geçirir.

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/10/islamisite-banner.gifhttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/10/islamisite-banner-150x150.gifİSLAMİ SOHBETdini sohbet,hz muhammedin s.a.v Dilinden Dualar,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı,Peygamberimizin Dilinden Dualar,Resullah efendimizden Dilinden Dualar
Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:“Kulun edeceği dualar (içinde şu) duadan daha efdal bir dua yoktur: Allah’ım! Senden dünya ve âhirette afiyet dilerim.”(İbn-i Mâce, h.no: 3851)Hadisten Çıkarılanlar:- Allah’tan “af” dilemenin manası; Allah’tan günahların bağışlanmasını, silinmesini ve mağfiret olunmasını istemektir.- Allah’tan “afiyet” dilemenin manası; Allah’tan, hastalıklardan, belâlardan, sıkıntılardan,...