Bütün hamdler Allah’a mahsustur ve Allah’ın Resulü’ne, ashabına, ehline ve yoldaşlarına salah ve selam gönderiyoruz.
Birçok tanınmış akademisyen ve müftüye atfedilen çok sayıda fetva, Müslümanları aileleriyle evde Cuma Namazı kılmaya teşvik ediyor. Onların iddiası, herhangi bir cemaat namazını, asgari sayı bakımından doğrulayan şey, aynı zamanda Cuma Namazını da geçerli kılan şeydir. Ayrıca, Cuma Namazını evde kılmanın hiç kılmamaktan daha iyi olduğunu, özellikle de mevcut koşullar göz önüne alındığında, bir süre için iptal edileceğini savunuyorlar.

Bildiğiniz gibi Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almış, bu hastalıktan dolayı binlerce insan ölmüş, onbinlercesi de bu hastalığın pençesinde kıvranmaktadır. Bu salgın hastalık tamamen bitirilene kadar, görevimiz evde kalmak ve vakit namazlarını kılmak ve mevcut koşulların ne kadar sürdüğüne bakılmaksızın Cuma Namazları yerine öğlen namazını kılmaktır. Bu önlem hayatları koruyacak – şeriatın ana hedeflerinden biri. Bu aynı zamanda “evde namaz kılmak” için Hz.Peygamber (S.A.V.) tavsiyesine ve yetkililer tarafından verilen talimatlara uygundur.

Cuma Namazının Evde Kılınması Yeterli Sayı ve İmam Olmadan Hükümsüzdür.

Cuma Namazı, Hicret’ten önce Mekke’de zorunlu hale getirildi, ancak Peygamberimizin evde kıldığı yönünde hiç bir örnek bulunmamaktadır. Her ne kadar As’ad b. Zurarah ve Mus’ab b. ‘Umayr göçten önce Medine’de cuma namazı kılmak için cemaat kırk kişi bir araya gelmişti. Fakat Cuma namazı yine evde değil, Cami gibi amaca uygun açık bir yerde kılındı.

Hukukçular, insanların Cuma namazlarına katılma yükümlülüğünden kurtuldukları birçok durumdan bahsettiler, bunlar arasında kişinin hayatı veya serveti için korku vardır. Yukarıdakilere dayanarak, Coronavirus’un yayılması nedeniyle mescitlerde Cuma Namazlarının askıya alındığı mevcut durumda, Cuma yerine  evde öğlen namazı kılması i peygamber rehberliğe uygundur.

Cuma Namazı, bilinen şekliyle ve köklü koşulları ile İslam’ın övgülerinden biri ve Müslümanlar için büyük bir nimettir. Formlarına ve amaçlarına uyulması ve başka bir şeyle yer değiştirmemesi, en azından önceki hukukçuların zihinlerini hiç geçmeyen formlarda ve davranışlarda olmaması gerekir.

Allah’tan bu Corona virüsü tehlikesinden bizi kurtarmasını ve camilerimize hızlı bir şekilde geri dönmemizi sağlamasını niyaz ediyoruz. Şüphesiz ALLAH her şeyin en iyisini bilendir. AMİN

 

Cuma Namazı ve Corona Virüsühttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2020/03/cuma-Namazı-1024x683.jpeghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2020/03/cuma-Namazı-300x300.jpegmuslumangencDİNİ GÜNDEM
Bütün hamdler Allah’a mahsustur ve Allah’ın Resulü’ne, ashabına, ehline ve yoldaşlarına salah ve selam gönderiyoruz. Birçok tanınmış akademisyen ve müftüye atfedilen çok sayıda fetva, Müslümanları aileleriyle evde Cuma Namazı kılmaya teşvik ediyor. Onların iddiası, herhangi bir cemaat namazını, asgari sayı bakımından doğrulayan şey, aynı zamanda Cuma Namazını da geçerli kılan...