KURAN’DA KAMİL İMAN
SAHİPLERİ

Kamil iman sahiplerinin Kuran’da bildirilen vasıflarından bazıları şöyledir:

“Onlar iman edenler ve (Allah’tan) korkup-sakınanlardır.” (Yunus Suresi, 63)

“…imanlarını zulümle karıştırmayanlar…” (Enam Suresi, 82)

“…O’ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah’ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır…” (Ahzab Suresi, 39)

“…Ve onlar O’nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır.” (Enbiya Suresi, 28)

“…’Bizim Rabbimiz Allah’tır’ deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar…” (Ahkaf Suresi, 13)

“…’Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ diyenlerdir.” (Al-i İmran Suresi, 173)

“…Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir…” (Hac Suresi, 35)

“…Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.” (Rad Suresi, 21)

“…Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar…” (Nur Suresi, 55)

“…Onlar Allah’ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar…” (Al-i İmran Suresi, 199)

“Onlar, (müminler ise), hiç şüphesiz, Rableriyle karşılaşacaklarını ve (yine) hiç şüphesiz, O’na döneceklerini bilirler.” (Bakara Suresi, 46)

“Onlar, din gününü tasdik etmektedirler.” (Mearic Suresi, 26)

“Onlar, gayba inanırlar…” (Bakara Suresi, 3)

“… kıyamet saatinden ‘içleri titremekte olanlardır.” (Enbiya Suresi, 49)

“Ve yine onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler…” (Bakara Suresi, 4)

“…ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.” (Bakara Suresi, 4)

“Kitaba sımsıkı sarılanlar…” (Araf Suresi, 170)

“…namazı dosdoğru kılarlar…” (Bakara Suresi, 3)

“Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.” (Müminun Suresi, 2)

“Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.” (Müminun Suresi, 9)

“Ki onlar, namazlarında süreklidirler.” (Mearic Suresi, 23)

“…Rablerine korku ve umutla dua ederler.” (Secde Suresi, 16)

“…Rablerine tevekkül edenlerdir.” (Nahl Suresi, 42)

“Ve onlar ırzlarını koruyanlardır.” (Müminun Suresi, 5)

“Onlar, zekata ilişkin (söz ve görevlerini mutlaka) yerine getirenlerdir.” (Müminun Suresi, 4)

“Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler…” (Bakara Suresi, 274)

“Ve onlar, Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler…” (Rad Suresi, 22)

“Onlar Allah’ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar.” (Rad Suresi, 20)

“(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.” (Mearic Suresi, 32)

“Ki onlar (o peygamberler) Allah’ın risaletini tebliğ edenler…” (Ahzab Suresi, 39)

“…kötülüğü iyilikle savarlar…” (Rad Suresi, 22)

“…İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar…” (Tevbe Suresi, 71)

“Şahidliklerinde de dosdoğru davrananlardır.” (Mearic Suresi, 33)

“…gönülden boyun eğenler…” (Al-i İmran Suresi, 17)

“…ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir.” (Al-i İmran Suresi, 17)

“…Bir de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir.” (Al-i İmran Suresi, 135)

“Onlar, ‘tümüyle boş’ şeylerden yüz çevirenlerdir.” (Müminun Suresi, 3)

“…işleri kendi aralarında şura ile olanlar…” (Şura Suresi, 38)

“Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.” (Şura Suresi, 39)

“…doğru olanlar…” (Al-i İmran Suresi, 17)

“…kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler…” (Hac Suresi, 35)

“…onlar, Allah’tan bir fazl (lütuf ve ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler…” (Fetih Suresi, 29)

“Onlar: ‘Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru’ diyenler;” (Al-i İmran Suresi, 16)

“İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler.” (Müminun Suresi, 61)

“…Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir…” (Fetih Suresi, 29)

“…işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır. ” (Beyyine Suresi, 7)

“İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.” (Mearic Suresi, 35)

islami sohbet

İSLAMİ SOHBETislam,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,KURAN'DA KAMİL İMAN,KURAN'DA KAMİL İMAN ne demek,KURAN'DA KAMİL İMAN nedir
KURAN'DA KAMİL İMAN SAHİPLERİ Kamil iman sahiplerinin Kuran'da bildirilen vasıflarından bazıları şöyledir: 'Onlar iman edenler ve (Allah'tan) korkup-sakınanlardır.' (Yunus Suresi, 63) '…imanlarını zulümle karıştırmayanlar…' (Enam Suresi, 82) '…O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır…'...