31034280sr2HARAMA BAKMAKTAN KORUNMAK

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
Muhterem Mü’minler!

Alem, insan için yaratılmış bir eserdir. İnsan ise bu alemin kıymetini tartabilecek yegane varlıktır. İnsanı aleme açan pencere gözleridir, bakışlarıdır. Gözler ve bakışlar hem Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerdendir ve hem de hesabını vereceğimiz büyük sorumluluklarımızdandır.

Aziz Cemaat!

Bakışlarımızdan sorumlu olduğumuzu Yüce Allah şu ayetiyle hatırlatıyor: “Siz (günahları işlerken) ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin ve ne de derilerinizin, aleyhinize şâhitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.” Halbuki kulak, göz gibi uzuvların her biri işlediği haramlar nedeniyle kişinin aleyhinde şahitlik eder. Bu gerçek, ayeti kerimede şöyle anlatılır: “Nihâyet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.

Bu nedenle kardeşlerim, ne gözler ne de bakış rasgele kullanılamaz. Mümin nasıl bakacağını, hangi mesafede kalacağını bilen kimsedir. Bu konuda bakışlarını da uyaran ve terbiye eden kimsedir. Bu, Allah’ın çok açık bir emridir. Alemlerin rabbi şöyle buyurur: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar.” Yine bir başka ayet-i kerimede yüce Allah (cc) “(Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.” Buyurarak zinaya götüren bütün durumlardan sakınılması gerektiğini hatırlatmıştır. Zinaya yaklaştıran en önemli adımın bakış olduğu, bakışla çok manaların ifade edildiği unutulmamalıdır. Kişinin karşısındakine hislerini anlattığı ve karşı tarafa işaret verdiği en önemli etken, kişinin bakışlarıdır. Bu nedenle bakışlara haram ve helal boyutunda oldukça dikkat edilmelidir.

Değerli Mü’minler!

Bizler gibi bir beşer olup Rabbimizin hususi terbiyesiyle yetişen Hz. Peygamber (sav), gözlerimizi nasıl kullanacağımızın ölçüsünü bizlere öğretmiştir. Sevgili peygamberimiz Hz. Ali’ye şöyle nasihat ediyor: “Ey Ali! Bir kadın gözüne iliştiği zaman, ikinci defa bakma. Birinci bakışta sana vebal yoktur. Fakat ikincisinin vebali vardır.” Burada Rasulullah (sav) kişinin normal şartlarda namahremi görmesinin kişinin iradesi dahilinde olmadığını, ama inceleyen, araştıran bakışların haram olduğunu vurgulamıştır. Yine, “dilin zinasının konuşmak, gözlerin zinasının da bakmak olduğunu” ifade ederek bakışları sınırlandırmada en önemli adımın nefsanî ve şehevi arzularla bakmak olduğunu ifade buyurmuştur. Muhakkak ki “gözleri günahlara kapamak korunmanın en güzel yoludur.”

Muhterem kardeşlerim!

İslam, kendini ilgilendirmeyen malayani şeylere bakmayı yasakladığı gibi bir başkasının mahremiyetini araştırmayı, izlemeyi de yasaklamıştır. Buna göre bizzat veya televizyon, basın yayın aracılığıyla başkalarının hayatlarıyla ilgili bilgiler edinmek, mahremiyetini izlemek dinimizce kabul edilmez.
Hutbemi bir ayet mealiyle bitirmek istiyorum: “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
Yüce Allah (cc) hepimizi haramın her türlüsünden uzak durmada muvaffak kılsın AMİN!

İSLAMİ BİLGİLERHARAMA BAKMAKTAN KAÇINMA YOLLARI,HARAMA BAKMAKTAN korkmak,HARAMA BAKMAKTAN KORUNMAK,haramdan kaçmak,islam,islami radyo,İSLAMİ SOHBET
HARAMA BAKMAKTAN KORUNMAK وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً Muhterem Mü’minler! Alem, insan için yaratılmış bir eserdir. İnsan ise bu alemin kıymetini tartabilecek yegane varlıktır. İnsanı aleme açan pencere gözleridir, bakışlarıdır. Gözler ve bakışlar hem Allah’ın insana verdiği...