DUA
Allah’ım, kalplerimizi imân ve Kur’ân nuruyla nurlandır.
Allah’ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir;
Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme.
Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor,
Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz.
Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl.
Bizi nefsimizin eline bırakma.
Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle.
Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et.
Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün
güzelliği, masnuâtının melîki ve sultanı, inâyetinin gözbebeği, hidâyetinin
güneşi, hüccetinin lisânı, rahmetinin timsâli, mahlûkatının nuru,
mevcudâtının şerefi, mahlûkatının çokluğu içinde birliğinin kandili, kâinat
tılsımının keşşâfı, rubûbiyet saltanatının dellâlı, hoşnut olduğun şeylerin
tebliğ edicisi, gizli isimlerinin tanıtıcısı, kullarının muallimi,
âyetlerinin tercümânı, rubûbiyet güzelliğinin aynası, şuhud ve işhâdının
medârı, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin habîbin ve resûlün olan Efendimiz
Muhammed’e, onun bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer peygamber ve
resûllere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına salât ve selâm eyle.
âmin.

islami sohbet

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/11/Dua-etmek.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/11/Dua-etmek-150x150.jpgİSLAMİ SOHBETdini sohbet,Dua,dua etmek,Güzel bir dua,Güzel dualar,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı,Maltepe pazarı | islami site
DUA Allah'ım, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Allah'ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün...