islamisite-banner
İSLAMİ SOHBET

Kabristana Girince Okunacak Dua

  Kabirleri ziyaret etmek kadın ve erkeğe menduptur. Resûlullah: “Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır.” Buyurmuştur. Kabristana girince şöyle selam verilir:     Kabirleri ziyaret eden kimselerin Yâsin sûresini okuması...
İSLAMİ SOHBET

Kimlere Zekat Verilir, Kimlere Verilmez

Bir kimse, kendi zekatını fakir bulunan zevcesine, usulüna (babasına, dedesine, anasına ninesine…) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına…) veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekatın...
İSLAMİ SOHBET

Dua etmek

DUA Allah’ım, kalplerimizi imân ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Allah’ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve...
İSLAMİ BİLGİLER

Rahmeti ilahi

Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyet olunduğuna göre, Resûlullâh salla’llahu aleyhi ve sellem: [Allah halkı yaratınca Levhine -ki, Allah indinde o Arş’dan üstündür-: “Rahmetim, intikamıma galibtir!” diye yazmasını (Kaleme) emretti]...
İSLAMİ SOHBET

Ramazanın Önemi

Kameri aylardan dokuzuncusunun ismi. Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilen ay. Ramazan, arapça bir kelimedir. Bu mübarek ay’a Ramazan isminin verilmesindeki hikmet şöyle belirtilmiştir:...