Kanuni

sayın Hocam

Meyve ağaçlarını sarınca karınca
Günah var mı karıncayı karınca

Hocası Ebussuud Şöle cvp veriyor
yarın Hakkın divanına varınca
Süleyman dan alır hakk ınnı karınca