imagesCA0V8HAL
Kalbe yerlesen su-i zan,dile de günah isletir.
Dile nisbet edilecek günahlar sunlardir.
1. Giybet, yani kardesinin kerih gördügü bir seyi arkasindan söglemek.
2. Nemimet; bozguluk için, birinin sözünü digerine nakletmek veye nakletmeksizin çarpistirmak.
3. Yalan; hilaf-i vaki konusmak…
4 Yalan yere yemin etmek.
5, Sövmek. Sövgünün sureti çoktur. Mesela zinayi kisinin babasina veye anasina nisbet etmek.
6, Ashabdan birine sövmek…
7, Yalanci sahidlik..8, Caymaya niyet ederek söz vermek. Yahud yerine getiremeyecegi va`dede bulunmak…
9. Imkani oldugu halde borçu vaktinden sonraya tehir etmek…
10.Birisine lanet okumak…
11. Müslümanlik sifatiyla, bir Müslimanla alay etmek.
12.Allah’a veye O’nun Rasulü’ne veye bir Mü’mine iftira etmek…
13. Seriatin batil gördügü bir davada bulunmak…
14. Bit’at üzere bosanmak, yani üç talaki bsrden atmak…
15. Kur’an’da teganni yapmak…
16, Ihtiyacziza nazaran dilenmek…
17. Mirasçiyi mahrum birakmak için malini bir seye adamak..
18. Borçluya nazaran vasiyet etmek.
19. Birisini babasindan baskasina nisbet etmek.
20. Dünür üzerine dünür göndermek…
21. Ilimsiz fetva vermek…
22. Allah’in kelamindan ve Rasulü’nün sözünden baskasiyla hükmetmek. Eger bu hükmetme seriati inkar etmeye yahut zamana göre kifayetsiz görmeye mebni ise küfür, aksi taktirde büyük günah olur…
23. Ölünün üzerine sesli aglamak..
24. Harami islemeye veyehud de farz ve vacibi terk etmeye tesvik edici konusmak…
25. Dini, nebileri, ulamayi, ilmi, seriati, Kur’ani veya Islamin siarindan birini hafife almak…
26. Muktedir oldupu halde emr-i ma’ruf ve nehy-i an-il münkeri özürzüz terk etmek…
27. Talibden ilmi bir meseleyi gizlemek…
28. Bir adamin yellenmesinden dolayi gülmek ve güldürmek..
29. Sahadeti gizlemek…
30. Seleme içabet etmemek…
31. Haram olarak öpüsmek. Yahut ihramda iken helaliyle öpüsmek. Yada oruçu bozaçak kadarhelaliyle öpüsmek..
Bunlarin hepsi kalbde yerlesmis olan hirstan, hasedden, kibirlilikten, enaniyetten meydana gelir..

İSLAMİ BİLGİLERDili Korumak,Dili Korumanın yolları,dilimi nasıl koruya bilirim,islam,İSLAMİ BİLGİLER,islami radyo,İSLAMİ SOHBET
Kalbe yerlesen su-i zan,dile de günah isletir. Dile nisbet edilecek günahlar sunlardir. 1. Giybet, yani kardesinin kerih gördügü bir seyi arkasindan söglemek. 2. Nemimet; bozguluk için, birinin sözünü digerine nakletmek veye nakletmeksizin çarpistirmak. 3. Yalan; hilaf-i vaki konusmak... 4 Yalan yere yemin etmek. 5, Sövmek. Sövgünün sureti çoktur. Mesela zinayi kisinin babasina veye...