Müslüman Cehenneme Gider mi Meryem Suresinin 71 ve 72. âyetlerinde şöyle buyrulmaktadır: “Sizden oraya (Cehenneme) gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür. Sonra müttakileri kurtaracak, zalimleri de orada...