img
You are here: »
İSLAMİ SOHBET

İSLÂMİYETİN HAYATA BAKIŞI

İSLÂMİYETİN HAYATA BAKIŞI Bütün cihana hükmeden İslâmiyet; iman, ahlâk ve sosyal hükümlerinde insan fıtrat ve tabiatına aykırılık arzetmez. Geçmiş bütün İlâhî dinleri ve kitapları tasdik eder. İslâmın inanç ile...
islamisite-banner
İSLAMİ SOHBET

Gençlik geldi geçti bir günlük süstü..

Gençlik geldi geçti bir günlük süstü.. ——————————————————————————– Ömrümün güzel çağı! İçimdeki bin heves, her güzelin ardından tükendi nefes nefes…! Artık Sevdâ yolunda ne dilimde bir Dua ne mızrabımda şevk...
İSLAMİ SOHBET

Biz Muslumaniz

Biz Hakk’a teslim olmuş Müslümanlarız Cenab-ı Hakka, zerreler adedince, yıldızlar adedince, denizdeki dalgalar adedince, yağmur katreleri adedince hamdolsun, şükrolsun. Zira bizi taş olarak, maden olarak, ot olarak, hayvan olarak...
İSLAMİ SOHBET

KABİRDE KİMLERE SUÂL SORULMAZ

KABİRDE KİMLERE SUÂL SORULMAZ İnsan ölüp kabre konunca Münker ve Nekir adlı iki heybetli melek gelir: Rabb’inden, peygamberinden, dîninden ve kıbleden sorarlar. Mü’minler cevap vermeye muvaffak olurlar. Onlar için...
İSLAMİ SOHBET

Teaddüd-i kudema nedir

Teaddüd-i kudema; kadimlerin birden çok olması; yani ezeli olanların birden fazla olması, yani; birden çok ilahların varlığı anlamına gelir. Bu mesele nazari bir meseledir ve Ehl-i sünnet ve Mu’tezile...
İSLAMİ SOHBET

Nasıl dualar Yapılır

Duanın nasıl yapılması gerektiği hakkında yüce Rabbimiz bize yol gösteriyor ve açıkça, başka hiçbir izaha gerek kalmayacak şekilde; “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi...
İSLAMİ SOHBET

Kafirleri Dost Edinmek

Zâlimleri Dost Edinmeyin Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri buyurur ki: “Mü’minler, mü’minlerin gayri kâfirleri dost ittihâz etmesinler! Eger bir kimse mü’min’in gayri kâfiri dost ittihâz ederse o kimse Allah’in...
12