You are here: »
İSLAMİ SOHBET

Dinler Arası Diyalog

Dinler arası diyalogu ilk defa kim ortaya atmış? Bu güne kadar bunu savunanlar kimler olmuş? Bu işi başlatanların gerçek gayeleri ne olabilir? Bu yolda şimdiye kadar neler yapılmış? Bütün...
İSLAMİ SOHBET

Kadere iman

Kadere iman, imanın bir şartı mıdır? Yani bir kimse kadere iman etmese ve onu inkâr etse, iman dairesinden çıkar mı? Böyle bir soruya verilecek tek cevap “evet”tir. Kadere iman,...
islamisite-banner