İSLAMİ SOHBET

Boşanma Gerektiren Sözler

      Boşamada kullanılan kınai lafızlar üç çeşittir:   1- Boşamaya ihtimalleri olduğu gibi, koca tarafından vukuu bulan boşamak istemenin reddine de ihtimali bulunan lafızlardır: “Kalk, çık, git”...
İSLAMİ SOHBET

Boşanma Gerektiren Sözler

1953 – Behce Fetvalarından: “Müzakere-i talak veya gadap halinde, karısının babasına hitaben, kızını istemem, kime isterse varsın, dese talaka niyet etmedikçe ayrılmış olmaz” ( 1/53) Açıklama: Boşamada kullanılan kınai...
islamisite-banner