Home » 2015 » Eylül

Yolculukta kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır

Yolculukta kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır amazlar, vaktinde kılındığında nasıl kılınması gerekiyor idiyse aynı şekilde kaza edilirler. Buna göre yolculuk halinde kazaya kalan dört rekatlı namazlar ister yolculuk (sefer) halinde, ister yolculuk sona erdikten sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilirler. Aynı şekilde yolculuk hali dışında kazaya kalan bir namaz, yolculuk sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekat olarak kılınır (Merğinani, ...
helllooooooasasasas

Duaların kabul olması için bazı ön şartları

a. Duadan önce tevbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in şu hadisi çok dikkat çekicidir: “Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, ‘Ya Rabbi, Ya Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? “ ...
helllooooooasasasas

Kiracı Sözleşmeye Uymasa

'Belirli bir kuyuyu kazmak için muayyen bir ücret ile kiralanan kuyucu, bir miktarını kazıp geri kalanını kazmaya gücü yetmese, kazdığı miktarın hissesine düşen ücreti almaya güçlü olur' (H.Ec. 2/117) Açıklama: Kuyunun çevresinin kutru belirtilerek bir metre için kaç lira fiyat konulmuş ise, kazılan derinlik miktarı hesap edilip kiralanan şahsın ücretini vermek gerekir. Zira yapılan iş, bu istikamette alınan bir mesafedir. ...

Hacı nın eda şartları

Haccın edasının, yani hac yükümlüsü tarafından bizzat ifa edilmesinin farz olması için bulunması gereken şartlara 'haccın edasının şartları' denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır: a) Sağlıklı Olmak. Ebû Hanîfe ve Mâlik, sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı olarak gördüklerinden bunlara göre sağlıklı olmayan kimseler hac yapmakla mükellef değildir; dolayısıyla yerlerine vekil göndermeleri de gerekmez. Hanefî imamlardan Ebû Yûsuf ve Muhammed ...

Satılan Malın Yok Olması Eksik Olması

2522 - Ali Efendi Fetvalarından: 'Tartılarak satılan mallardan 'şu kadardır' diye miktar belirtilerek satılan bir malın, teslimi sırasında noksan olduğu açığa çıksa, müşteri eksik bulunan miktarın parasını geri almakta hak sahibidir.' (H.Ec. c. 2/3) Açıklama: Satılan mal, götürü olarak satılmayıp, tartıya tabi olduğundan dolayı ve satıcı tarafından miktarı da belirtilmiş bulunduğu için, eksik çıkan kısmın parasını müşteri kesebilir. Şayet vermiş ise ...

Hangi Hayvanlardan Kurban Kesilir

Manda sığır cinsindendir. Bu sebeple kurban edilmesinde hiçbir mahzur yoktur. İki yaşını doldurup üç yaşına basmış ise yedi kişi için kurban olur. (Büyük İslam İlmihali, Kurban bahsi, madde: 6) Sığırın kurban edilebilmesi için en az iki yaşını doldurmuş ve üçüncü yaşa basmış olması lazımdır. Aksi halde kurban edilemez. Koyundaki istisnai hüküm keçiye, sığır ve deveye uygulanamaz. Bir kimse, kurban ...

ankara escort bodrum escort bayan

 

<