besmele

islami-sohbet-300x215

“Belirli bir kuyuyu kazmak için muayyen bir ücret ile kiralanan kuyucu, bir miktarını kazıp geri kalanını kazmaya gücü yetmese, kazdığı miktarın hissesine düşen ücreti almaya güçlü olur” (H.Ec. 2/117)
Açıklama: Kuyunun çevresinin kutru belirtilerek bir metre için kaç lira fiyat konulmuş ise, kazılan derinlik miktarı hesap edilip kiralanan şahsın ücretini vermek gerekir. Zira yapılan iş, bu istikamette alınan bir mesafedir. İşin sonuna gelinmemesi yapılan işin ücretinden mahrumiyeti icap ettirmez.
2932 – Abdürrahim Fetvalarından: “Zeyd, Amr’dan kiraladığı fırını zarar ediyorum diye (kira sözleşmesini) fesh etmek dileyip Amr razı olmasa, mahkeme veya rıza yolu ile fesih bulunmadan Zeyd fırını kapayıp gitse ve kira müddeti de tamam olsa, Amr belirtilen ücreti Zeyd’den almaya güçlü olur” (H.Ec. 2/118)

İSLAMİ SOHBETdini sohbet,islam,islamda Kiracı Sözleşmeye Uymasa,İSLAMİ SOHBET,Kiracı Sözleşmeye Uymasa
'Belirli bir kuyuyu kazmak için muayyen bir ücret ile kiralanan kuyucu, bir miktarını kazıp geri kalanını kazmaya gücü yetmese, kazdığı miktarın hissesine düşen ücreti almaya güçlü olur' (H.Ec. 2/117) Açıklama: Kuyunun çevresinin kutru belirtilerek bir metre için kaç lira fiyat konulmuş ise, kazılan derinlik miktarı hesap edilip kiralanan şahsın...