Home » 2014 » Şubat

Harb-i Umumiden Sulh-u Umumiye

Harb-i Umumiden Sulh-u Umumiye İslam hukukunun en gelişmiş kollarından birisi ibadât fıkhıdır. Muamelat hukuku da nisbeten gelişmiştir. Ama siyasi hukuk bunların gerisinde kalmıştır. Yine de Batı siyasi hukukçularıyla İslam siyasi hukukçularını birikim ve müktesebat ve ürün noktasında karşılaştırmak mümkündür. İslam siyasi hukukçularının yer yer onları geçtikleri de bir vakıadır. Ama bu hususta yazılan müellefatın hepsi su yüzüne çıkamamıştır. Sözgelimi ünlü İslam ...
helllooooooasasasas

El Kârda Ya Gönül

El Kârda Ya Gönül? İnsan aklı ve zekâsıyla düşünen, kalbi ve gönlüyle seven ve duygulanan, organlarıyla işleyip üreten; sonuçta kazanan ya da kaybeden bir varlık. İnsan hayatının temel öğesi kalb ve gönüldür. İnsan onunla sever onunla tanır ve onunla insanca yaşar. Aslolan organların, aklın ve gönlün aynı noktaya vurmasıdır. Akıl irâde merkezi olduğu halde; kalp ve gönülde irâde yoktur. Bu yüzden ...
helllooooooasasasas

islami bilgiler

ÖZLÜ DİNİ BİLGİLER... En güzel on huy: 1- Doğru sözlü olmak. 2- Cesaret. 3- İhsan etmek. 4- İyiliklere karşılıkta bulunmak. 5- Emanete riayet. 6- Sıla-i rahim yapmak. 7- Komşunun sıkıntısına katlanmak. 8- Arkadaşın hatasını hoş görmek. 9- Misafir ağırlamak. 10- Hayâ, ki hepsinin başıdır. İslâmiyet on kısımdır. Bunlardan biri noksan olan hüsrandadır: 1- Lâ ilâhe illAllah demek. 2- Namaz. 3- Zekât. 4- Oruç. 5- Hac. 6- Cihad. 7- Emr-i maruf. 8- Nehy-i münker. 9- Cemaat. 10- Taat. Kendisinden başka himaye edenin ...

Uykudan uyanınca hangi Sünnetleri işlemeliyiz

Uykudan uyanınca hangi Sünnetleri işlemeliyiz? 1. El ile uyku izini yüzden silmek: Nitekim Nevevî ve İbn Hacer şu hadisten dolayı bunun mustehaplığına işaret etmişlerdir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca oturur, eliyle yüzünden uyku izini silerdi.” (Müslim) 2. Şu duayı okumak: ---Elhamdulillahillezi ahyana ba'dema ematena ve ileyhinnuşur. “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş O’nadır.” (Buhârî) 3. Misvak kullanmak: “Peygamber sallallahu aleyhi ...

Hapşıranlara ÇOK YAŞA demeyin

'ÇOK YAŞA' demeyin Hapşıranlara ÇOK YAŞA deme alışkanlığı, Hıristiyan inanışlarında, hapşırmayla insanların vücutlarındaki şeytanı dışarı attıkları inancından geliyordu. Bu söz GOD BLESS YOU (tanrı seni korusun) cümlesine dayanıyor. Orta Çağ Avrupasını sarsan büyük veba salgınında söylenmesi Papa tarafından zorunlu hale getirilmişti. Şimdi islâmi yönden bakalım: Aksırmak vücutta meydana gelen bir zorlama sonucu olur. Bu ihtiyacı duyan kimse aksırdığı anda ferahlar.Bu ferahlamadan dolayı da müslümanın Allah’a şükretmesi gerekir. Zira Hz. Peygamber ...

Sehadet ve Sehitlerle Ilgili Bazi Ayetlerin Mealleri

Sehadet ve Sehitlerle Ilgili Bazi Ayetlerin Mealleri 1. 'Eger Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah'in size lütfedecegi magfiret ve rahmet onlarin biriktirdiklerinden daha hayirlidir. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki Allah'in huzurunda toplanacaksiniz.' (Ali Imran, 3/157-158) 2. 'Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayin. Aksine onlar diri olup Rableri katinda riziklandirilmaktadirlar. Allah'in lütfundan kendilerine vermis olduklariyla sevinç içindedirler ve arkalarindan henüz onlara kavusmamis ...

Hac ibadetinin farzları

Haccın farzları Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1- Haccı ihramlı yapmaktır. 2- Vakfeye durmak. islam sevdasi (Arefe günü, Arafat’ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulur.) 3- Kâbe-i Muazzamayı Tavaf-ı Ziyaret etmektir. islami sohbet Tavaf, Mescid-i Haram içinde Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vacip olmak üzere yedi ...

 

<