Namaz Kılarken sünnete uymak

SÜNNETE UYMAK VE ONUNLA ÇELİŞEN SÖZLERİ TERK ETMEK HAKKINDA MÜÇTEHİT ÂLİMLERİN GÖ­RÜŞLERİ islami site   Müçtehit âlimlerin bu konuyla ilgili görüşlerinden ula­şa­bildiklerimizi veya bir bölümünü aktarmamız faydalı ola­cak­tır. Belki bu görüşler, onları hatta daha alt seviyede o­lan­­ları kö­rükörüne taklit eden ve onların mez­heplerine ve gö­rüş­le­rine gökten inmiş açık hüküm ve delil gibi sarılan in­san­la­ra ...

Namaz Kitabının Metodu

Namaz | KİTABIN METODU  Kitabın konusu, sadece Hz. Peygamber (s.a.v.)’in na­maz kılma şeklini açıklamak olunca, daha önce geçen se­bepten dolayı belirli bir mezhebin görüşü ile sınırlı kalmaya­ca­ğım açıktır. Ben bu­rada sadece Allah Rasûlü‎’ne (s.a.v.) ai­diyeti sabit olan hususları ele aldım. Nite­kim geçmişte de günümüzde de muhaddislerin uygulamaları bu şe­kil­de olmuştur. islami ...
helllooooooasasasas

Namaz | Rasululllahın Namaz kılma Şekli

Namaz  | KİTABIN YAZILMA NEDENİ islami site  Bu konuda derli toplu bir kitap göremediğim için, iba­detlerinde Peygamberlerinin yoluna uymaya önem veren müs­lüman kardeşlerime, tekbirden selâma Hz. Peygam­ber­’in namaz kılma şekli ile ilgili bütün konuları mümkün ol­du­ğunca içeren bir kitap yazmayı kendime bir görev ka­bul ettim. Bu kitapla, Hz. Peygamber’i gerçekten sevenler ...

islami sohbet

islamisohbet, islamsevdasi.com islam portalını hiç ziyaret ettininizmi ? ziyaret etmediyseniz etmenizi islami site.gen.tr olarak tavsiye ediyoruz... islamsevdasi.com islami sohbet sitesi bir çok islami dini konuyu paylaşma ziyaretrcilerinin yorum ve makalelerını yayınlama fırsatı veren bir sitedir..
helllooooooasasasas

islamcilar mısırdaki başkanlık seçimlerini protosto ediyorlar

image-125
islamcilar mısırdaki başkanlık seçimlerini protosto ediyorlar... KAHİRE- Yüzlerce İslamcı Cuma günü Tahrir Meydanı’nda toplandı. Toplanmalarının amacı daha adaletli bir seçim ortamı oluşturmak ve geçen yıl Hüsnü Mübarek’in düşüşünden sonra ülkedeki bozulan demokrasiyi iyileştirme isteğiydi. Eylemciler “Devrime sahip çıkalım.”sloganlarıyla yürüdüler. Askeri Şura’ ya ve Yüksek Seçim Komitesi’ne muhalif şarkılar söylediler. Çünkü Yüksek Seçim ...

islam

islam kelimısinin kökü !!! silm mastarından gelmektedir. Selime,Sulh (barış) nlamına gelir. aynı kökten türeyen selm, silm- selam gibi kelimeler de barış anlamını verirler. yine aynı kökü paylaşan , selem , barış yapmak anlaşmak,peşin para ile veresiye mal almak demektir.Esleme ' barış yaptı , sulha girdi ve barışın şartlarına uydu anlamlarına gelir. selime ...

 

<