İslam`da Din Sınıfı Kur`an`ın mucizelerinden biri de, din sınıfının kötülüklerine ve bu sınıfın mensuplarının türlü entrikalarla halkın malına göz diktiklerine işaret etmesidir: “Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler de insanları Allah`ın yolundan usandırarak vazgeçirirler/insanları Allah yoluna karşı konuma getirirler/insanları, su yolunu kesmiş zehirli yılanlar ...