Cennete İlk Girecek Kadın Bir gün Rasulallah () efendimiz kızı Hz. Fatıma’ ya şöyle der ; – Cennete giren ilk kadın kimdir biliyormusun ? Hazreti Fatıma cevap verir ;...