Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, sözlükte 'gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey' demektir. Dinî literatürde akîde, 'inanılması zorunlu olan ilke' (iman esası, mü'menün bih), çoğulu olan akaid kelimesi ise 'İslâm dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri' anlamına gelmektedir. Buna göre, dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ...