Home » 2017 » Eylül

hz. peygamber hicret mescid-i nebevi gelişi

Hicret, Hz. Peygamber’in risâlet görevini daha iyi şartlarda yerine getirmesini ve İslâmiyet’in yayılmasını sağlayan çok önemli bir olaydır. Son peygamberin en büyük hedefi, Kur’an âyetlerini tebliğ etmek, dini yaşayarak öğretmek, dinin gelecek nesillere değiştirilmeden intikalini sağlayacak müminlerin sayısını arttırmaktı. O bu amaçla bazı düzenlemeler yapmaya ve tedbirler almaya karar verdi. Müslümanları Allah’ın rızasını kazanmış iyi birer kul olmaya teşvik ederek ...
helllooooooasasasas

İmanla kabre girmek

Camilerde mübarek gecelerde, Cuma geceleri toplu istiğfarlarda, vaazların bitiminde, hatimlerden sonra yapılan duâlardaki değişmez dileklerden biri de kelime-i şehadetle çene kapamak, hüsn-ü hatime ile ömrü tamamlamak ve imanla kabre girmek içindir. Çoğu zaman gafletle fânî dünyanın geçici meselelerini herşeyin önüne geçirip onlarda boğulan insan için en önemli ve hayatî mesele bu: İmanla kabre girmek, Cehennemden kurtulup Cennetle ve Cemal-i İlâhî ...

hz.muhammed s.a.v ailesi

7223 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: 'Âl-i Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ın, bazan bir ay geçer, hücrelerinin hiçbirinde ateş yanmazdı.' Hz. Aişe'nin ravisi Ebu Seleme der ki: 'Ben Aişe radıyallahu anhâ'dan sordum: 'Öyleyse bu esnada ne yerlerdi?' Şu cevabı verdi: 'İki siyah: Hurma ve su! Ancak, Ensardan komşularınız vardı. Onlar sadâkatli komşulardı. Onların sağmal hayvanları vardı. Bunlar hayvanlarının sütünden Aleyhissalâtu vesselâm'a gönderirlerdi. (O, bize ...

ŞÜKÜR SECDESİ

ŞÜKÜR SECDESİ 2751 - Hz. Ebu Bekre (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) sürûlu bir hâdiseyle veya sürûr veren bir hâdiseyle karşılaşınca Allah'a şükretmek üzere secde ederdi.' Ebu Dâvud, Cihâd 174, (2774); Tirmizî, Siyer 25, (1578); İbnu Mâce, İkâmet 192, (1394). 2752 - Sa'd İbnu Ebî Vakkâs (radıyallahu anh) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte Mekke 'den çıktık, Medîne 'ye gitmeyi arzu ediyorduk. ...

Her canlı ölümü tadacaktır

'Her canlı ölümü tadacaktır. ' (Âl-i İmrân, 185) Her nefis canlı ölümü tadacaktır. Yani herkes ölecektir. Bundan bazı kimseler ruhun ebedî olduğu mânâsını anlamışlardır. Çünkü tatmak, bir hayat eseridir. Ve zevk anında tadıcının ebedî olduğunu anlatır, yoksa zevk tasavvur olunamaz. O halde mânâ: 'Her nefis bedeninin ölümünü tadacaktır' demek olur. Bu da nefsin, bedenden başka ...

KUR’AN-I KERİM’İ OKUMANIN SEVABI

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki : 'Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki: 'Kulum, beni andığı ve dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla beraberim Ebu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: 'Allah u ahad, el-Vahidu's-Samed (yani İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir .Ebu Saidi'l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: 'Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: ...
12

 

<