Home » 2014 » Aralık

Yolcunun Namazı

Yolcunun Namazı: Orta yürüyüşle onsekiz saatlik (90 km.lik) bir yere giden kimse yolcu sayılır. Gittiği yerde onbeş gün yahut daha fazla kalmaya niyet eden kimse yolcu olmaktan çıkar. Fakat 'bugün yarın döneceğim' derken onbeş günden fazla kalsa yine misafir sayılır. Yolculukta bazı zorluklar olduğundan dinimiz yolcular için bir takım kolaylıklar getirmiştir. Yolculuk oturduğu yere dönüşte sona erer. Bu süre içinde ...
helllooooooasasasas

Cehennemden sakınma yolları

2. Sure (Bakara Suresi), 24. Ayet Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. 3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 131. Ayet Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. 3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 192. Ayet 'Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.'
helllooooooasasasas

Boş söz

23. Sure (Mü'minûn Suresi), 3. Ayet Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. 25. Sure (Furkân Suresi), 72. Ayet Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. 28. Sure (Kasas Suresi), 55. Ayet Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve, 'Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size (bizden size zarar gelmez). ...

Bağışlanma dilemek

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 39. Ayet Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, 'Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler' diye seslendiler.3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 135. Ayet Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar- ve ...

Borçlanma

2. Sure (Bakara Suresi), 282. Ayet Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen, ...

Besmele ayet

27. Sure (Neml Suresi), 29. Ayet Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: 'Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.' 27. Sure (Neml Suresi), 30. Ayet 'Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, 'Bismillahirrahmânirrahîm' diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin' denilmektedir.'

Allah’ın konuşması

2. Sure (Bakara Suresi), 53. Ayet Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) ve Furkan'ı vermiştik.4. Sure (Nisâ Suresi), 164. Ayet Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. Allah Mûsa ile de doğrudan konuştu.5. Sure (Mâide Suresi), 6. Ayet Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar ...
12

 

<