Home » 2013 » Ocak

Müslüman’ın Vicdan Muhasebesi

Mümin'in Vicdanı Nasıl Olmalı Örnekleri İle Selamün Aleyküm Saygı Değer Müslüman Kardeşlerim; Bir Müslüman 'ın Ahlak-ı İslam, Kuran Ahlak-ı Olmalıdır.Ahlak'ımız Güzel Olursa Yaptığımız İşlerde Hayırlı Olur Ve Vicdanımızda Rahat Olur.Vicdanımızla Konuşurken Gönlümüzde pek Hoş Olur Rabbim Bizleri Güzel Ahlak'lı, Vicdanı Temiz Müslümanlardan Eylesin Amin. Vicdan genişliği' iman, ilim, marifet, muhabbet, mehâfet ve diğergâmlık hisleriyle mamur bir gönlün, engin bir himmetle bütün insanlığı ...
helllooooooasasasas

NEFSİ YENMEK VE ŞEYTANA KARŞI KOYMAK

Akli basinda olan kimsenin, nefsin azgin arzularini açlikla sindirmesi gerekir. Çünkü ALLAH'in (C.C.) düsmanmi (nefsin azgin arzularini) ancak açlik gemleyebilir. Nefsin azgin arzulan, yemek ve içmek seytanin vasitalaridir. Nitekim Peygamber'imiz ((s.a.v.).) söyle buyurur: 'Seytan, insan vücudunda kan damarlari yolu ile dolasir, Binan-aleyh siz onun dolasim yolunu açtikla daraltiniz. Kiyamet günü, insanlarin ALLAH (C.C)'a en yakin olani, en uzun müddet aç ve ...
helllooooooasasasas

Allahın Sıfatları

İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Zatî sıfatlar : 1- Vücut (Varlık), 2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama), 3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama), 4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama), 5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ), 6- Muhalefetü�- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi) Sübutî sıfatlar: ...

İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler

İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler İlk Müslüman: Hz. Hatice Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira’daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini yüklenmişti. Ancak bu ağır ve büyük vazifenin icabları vardı, onları yerine getirmek lazım geliyordu. Bunun ise, içinde bulunduğu cemiyette pek kolay olmayacağı kendisince muhakkak bilinen bir husustu. O anda, Efendimiz tek başına bir tarafta, bütün ...

Çocuğun Edebi

İslâm; doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir. Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir ...

Hadis-i Şerifler

islamHadis-i Şerifler “Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir. Hadis (Ramuz). Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin. Hadis (Taberani). Her takva sahibi, Muhammed’in (üzerine rahmet ve selam olsun) ehl-i beytindendir. Hadis (Taberani, Evsat). ...

İhya i Ulumiddin

İhya i Ulumiddin Hakkında imam Gazali'nin İhya-u Ulum'ud'Din kitabında faydalanılacak bölümler olduğu gibi, zararlı (uydurma, zayıf hadisler, tasavvufu anlayışlar) bölümler de oldukça bulunmaktadır. Bu kitap bilhassa Türkiye'd e oldukça revaçtadır. Bu kitabı avamın okuması tehlikeli sonuçlara sebeb olabilir. Tevhidi, akaidie ve hadis usulune ...

 

<