Allah-u Teala: “Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatarsa hemen Allah’a hakkıyla sığın! Şüphesiz ki O, Semide, alim de ancak O’dur!” (Fussilet Suresi:36) buyurduğuna göre şeytan dürtülerine karşı yapılacak şeylerin en güzeli Allah-u Tela’nın bize öğrettiği sığınma sığasıdır ki bununda en güzel şekli on kere Allah-u Teala’ya sığınmaktır. Nitekim;

1) Hazreti Enes 8ra)dan rivayet edilen şu hadisi şerif de bu manayı kuvvetlendirmektedir:
“Her kim günde on kere:

diyerek Allah-u Teala’ya sığınırsa, sizin biriniz yabancı deceyi havuzdan kovduğu gibi, Allah-u Teala da şeytanı ondan uzaklaştıran bir meleği o kimse için görevlendirir.”

2) Ebu Hureyre (ra)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şeytan sizden birinize gelir ve: ‘Şunu kim yarattı, şunu kim yarattı?’ der, hatta Rabbini kim yarattı?!’der. İşte böyle bir durumla karşılaşırsa Allah’a sığınsın ve bu vesveseden vazgeçsin.”

3) Ebu Hureyre (ra)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar birbirlerine soru sormaya devam edecek ve hatta: ‘Allah mahlukatı yarattı, Allah’ı kim yarattı?!’ bile diyeceklerdir. Her kim kendisinde bundan bir şey bulursa üç kere:
‘Ben Allah’a ve O’nun peygamberlerine iman ettim’ desin. Hiç şüphesiz ki bu hal kendisinden kaybolacaktır.”

4) Osman İbni Ebi’l As (ra) şöyle anlatmıştır: “Efendimiz (sav)e . Ya Rasulüllah! Şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip, aklımı karıştırıyor dedim. Bunun üzerine Rasulüllah (sav) bana ‘İşte bu şeytandandır ki ona ‘Hinzab’ denilir. Onu hissettiğin zaman Allah’a sığın ve sol tarafına üç defa tükür’ buyurdu. Ben de bunu yaptım ve Allah-u Teala beden bu  vesvese hissini aldı.
5) Ebu Zümeyl (ra) şöyle anlatmıştır: ” Bir kere İbni Abbas (ra)ya ‘İçimde çok rahatsız edici şeyler buluyorum, fakat vallahi obları söylemem’ deyince, o bana gülerek: ‘Şüphelenme gibi şeyler değil mi?! Zaten bundan kimse kurtulamadı ki; sen içinde böyle bir şey bulduğun zaman:
ayet-i kerimesini oku’ buyurdu.
6) Kalbe gelen vesveseden ve kafa dağınıklığından kurtulmak için İbni Vasi Hazretleri’nin her sabah şu duası okunur:
“Ey Allah! Gerçekten Sen bize düşmanlarımızdan büyük bir düşman musallat ettin ki, ayıplarımız görmektedir, avretlerimizi bilmektedir, o ve zürriyeti  bizim kendilerini görmediğimiz taraftan bizi görmektedir. Ey Allah! Onu rahmetinden  ümitsiz bıraktığın gibi, bizden de ümitsiz bırak, ona affından  ümit kestirdiğin gibi, bizden de ümit kestir, doğuyla batı arasını uzaklaştırdığın gibi ve onunla cennetinin arasını uzaklaştırdığın gibi, bizimle onun arasını uzaklaştır.

Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle muamele eyle, şüphesiz ki gerçekten Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin!”

 

 

4) Üstad Ebu’l Kasım el Kuşeyri (Rahimehullah) Ahmed İbni ata er-Ruzbari Hazretleri’nin şöyle ddiğini nakletmiştir: “Ben abdest işlerinde çok aşırı giderdim, bir gece çok su kullanmama rağmen kalbim rahatlamayınca Rabbime ‘Affını isterim, affını isterim’ deyince, bir hatifin ‘Af ilimdedir (fıkha göre abdest aldıktan sonra daha vesvese etme)’ diye seslendiğini duydum. sonra bu hal benden kayboldu.”

5) Ulemanın beyanı vechile; Abdest, namaz ve benzeri konularda vesveseye mübtela olan kişi “La ilahe illallah” kavlini çok tekrar etmelidir. Çünkü şeytan zikri duyunca geri kaçar.

6) Vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, onu hissettiğin zaman ferahlan (sevince boğul), çünkü sevindiğin zaman o hal senden kaybolur, zira şeytanın en kızdığı şey müminin sevinmesidir, üzülürsen vesvesini artırır.

 

Vesveseyi Önleme Duaları,Vesveseyi Önleme Dua,Vesveseyi Önleme Duası,vesveseden kurtulmakİSLAMİ SOHBETdini sohbet,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı,vesveseden kurtulmak | islami site,Vesveseyi Önleme Dua,Vesveseyi Önleme Duaları,Vesveseyi Önleme Duası
Allah-u Teala: 'Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatarsa hemen Allah'a hakkıyla sığın! Şüphesiz ki O, Semide, alim de ancak O'dur!' (Fussilet Suresi:36) buyurduğuna göre şeytan dürtülerine karşı yapılacak şeylerin en güzeli Allah-u Tela'nın bize öğrettiği sığınma sığasıdır ki bununda en güzel şekli on kere Allah-u...