Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi

 

Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

Müslümanım demenin manası nedir?
Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.

Ne zamandan beri Müslümansın?
“Bela” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

 

“Bela” zamanı neye derler?
Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu.
Onlar da:
“Bela (Evet Rabbimizsin)” dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
Allah

Sen kimin kulusun ?
Allah’ın kuluyum

Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.

Kitabın hangi kitaptır?
Kur’an’dır.

Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, yaşamaktır.

İman Nedir?
Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

 

Farz Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.

Vâcib Nedir?
Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

Hadis Nedir?
Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

Mübah Nedir?
Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Haram Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

Helal Nedir?
Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

Müstehab Nedir?
(Mendup) Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir

Sûre Nedir?
Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

 

Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.

Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.

Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam’ın zürriyetindenim.

Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam’ın milletindenim

Tevbei yeis nedir? Geçerli midir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Geçerlidir.

İman-ı yeis nedir? Geçerli midir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir. Geçerli değildir.

Nereden geldin?
Allah’dan geldim

Niçin geldin?
Allah’a kulluk için geldim

Nereye gideceksin?
Allah’a gideceğim

Soru ve Cevaplarla Dinimi Öğreniyorum,islamı Öğreniyorum,İSLAMİ SOHBETdini sohbet,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET,islamı Öğreniyorum,Maltepe pazarı,Soru ve Cevaplarla Dinimi Öğreniyorum
  Müslümanmısın? Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanım demenin manası nedir? Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir. Ne zamandan beri Müslümansın? 'Bela' dediğimiz zamandan beri Müslümanım.   'Bela' zamanı neye derler? Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da: 'Bela (Evet Rabbimizsin)' dediler. O zamandan beri Müslümanım...