islami fotograflar 3

 

Allah (c.c.): Bir selamla selamlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile selamı alın, yahut aynıyla karşılayın. Şüphesiz ki Allah. her şeyin hakkını gerektiği gibi arayandır, buyurur. (Nisa, 86)      Selam: Ayıp ve fenalıklardan uzak ve hayatın uzun olması anlamında duadır.      En güzel selamlaşmak: Esselamü aleyküm denilince, ve aleykümüs selamü verahmetüllah şeklinde, veya:      – Esselamü aleyküm verahmetüllah denilince      – Ve aleykümüsselamü ve rahmetüllahi veberakatüh, şeklinde selama karşılık vermektir; Selamlaşmada adab:      1- Mü’minlerin bulunduğu yere girildiğinde ve oradan ayrıldığına selam vermek. Peygamberimiz (s.a.v.): “Sizden biriniz meclise geldiği zaman selam verdiği gibi, ayrılırken de selam versin. Çünkü birinci selam sonrakinden daha faziletli değildir.” buyurur. (Tirmizi, es-Sünen).      2- Gayri müslümlerle karşılaşıldığında. önce onların selam vermesini bekleyerek, selamlarından sonra “ve aleyke” demek,      3- Müslümanların olduğu bir yerde tanıyıp tanımamaya bakmadan herkese selam vermek,      4- Selamlaşmada: küçük olanın büyüğe, az olan grubun çok olanlara. yürüyenin oturana, binit üzerinde bulunanın yaya olana selam verme adabına riayet etmek,      5- Fesat çıkarmayacaksa, akraba kadınlarla da selamlaşmak.      6- Verilen selama cevap vermek vaciptir. Topluluk içerisinden birinin cevap vermesiyle diğerlerinin üzerinden selam alma farziyyeti sakıt olur;      7- Selama hemen cevap vermek. Mümkün olduğunca cevabımızı verene duyurmak,      8- Selam verirken ve alırken sesimizi çok yükseltmemek ve kısmamak.      9- Selam verirken ve alırken sesimizi hürmet ifade edecek şekilde ayarlamak.      10- Selamı duymazlıktan gelmemek (saygısızlık ifade eder).

selamın adabı,selam'ın önemi,selam ne demek,selam nedir,selamın açıklanması,selam,selamun aleykumİSLAMİ BİLGİLERİSLAMİ SOHBETdini sohbet,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,Maltepe pazarı,selam,selam ne demek,selam nedir,selam'ın önemi,selamın açıklanması,selamın adabı,selamun aleykum | islami site
  Allah (c.c.): Bir selamla selamlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile selamı alın, yahut aynıyla karşılayın. Şüphesiz ki Allah. her şeyin hakkını gerektiği gibi arayandır, buyurur. (Nisa, 86)      Selam: Ayıp ve fenalıklardan uzak ve hayatın uzun olması anlamında duadır.      En güzel selamlaşmak: Esselamü aleyküm denilince, ve aleykümüs selamü verahmetüllah...