Şehitlerin Ölümsüzlüğü 

”İslam inancına göre Şehitlik’ ‘adını alan makalede öncelikle şehit kelimesinin anlamları belirlenmiştir.

Kuran-ı Kerim’de ve Hadis-i  Şeriflerde  zikredilen Şehit kelimesi tespit edilmiş .

Günümüzde yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle sık sık gündeme gelen Şehitlik kavramı,

Kaleme  aldığım Makalemde anlatmaya çalışıcam.

Şehit kelimesinin anlamı: Bir yrde hazır bulunmak ,bir olaya şahit olmaz,doğru  bilgi vermek ,şahitlik yapmak,onaylamak ve yemin etmek. Şifa-i müşebbehesin ”Şuhud”, mastarıda ” Şehadettir”

Şehitlerimiz, geçmişten beri bağımsızlık savaşımızda bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir.

İslam bilginlere göre Allah yolunda öldürülen kişiye Şehit denmesinin sebepleri  söyle açıklanmış,

Rahman melekleri Şehidin, yıkanmasına ve ruhunun cennete gitmesine şehit oldukları için bu kişiye Şehid denmiştir.

Cennete gireceğine dair hem Yüce Allah hem de melekler kendisi hakkında şahitlik yapacağı için, bu kişiye Şehit denmiştir.

Kıyamet gününde Hz. Peygamber(sav) birlikte ,geçmiş ümmetler hakkında şahitlik ötesi isteneceği için bu kişiye Şehit  denir.

Şehit olarak düştüğü toprak da kendisi lehine şahitlik yapacağı için bu kişiye,  Ölmeyip Allah’ın huzurunda bir şehit gibi diri ve yaşıyor olduğu için, Ölünceye kadar Allah’ın emrine  göre doğruluk üzerine olduğuna göre dair şahitlik edildiği için Şehit  denmiştir.

Allah’ın öldürülmesine karşılık kendisine hazırlanmış olduğu ikramları görüp şahit olduğu için şehit denilmiştir.

Metice itibariyle İslami bir terim olarak Şehit, Allah yolunda öldürülenlere müminlere verilen isimdir.

şehidimiz Var

Şehitlerin Ölümsüzlüğü!

Kuran-ı Kerim’de bu anlamda şehitlikten bahsedilen ilk ayet Bakara süresinde  yer almaktadır.

”Allah yolunda ölenlere ‘ölüler ”demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz, buyurmaktadır.

Ali İmran suresinde Şehitlerin diri olduğundan bahseden bir ayet de şudur

”Alllah yolunda öldürülenlere Sakin  ölü sanmayın.

Bilakis onlar diridirler ,rableri yanında rızklara mazhar olmaktadırlar.

Sevgili arkadaşlar ,değerli o gencecik insan bu ülkede tek parça ve birlik içinde yaşamaya devam etsin diye Şehit oldular.!

Şehitlerimize saygılı olalım. Sakin, Saygılı, soğukkanlı ve birlik  içinde görevimiz budur. Vatan sevgisi öylesine söylenmiş bir söz değildir. Tarihimiz bu konuda bir çok destanlar ve nice kahramanlık öyküleriyle doldur.

Türk milleti hiçbir zaman bağımsızlık uğruna savaşmaktan vazgeçememiş milleti için şehit olmayı kendine borç bilmiştir. Bu sebeple şehitlerimizi hiç bir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız onlara olan saygımızı yakışır bir şekilde yerine getirmeliyiz.

Vatan sevgisi öylesine söylenmiş bir söz değildir.  Tarihimiz bu konuda bir çok destanlar ve nice kahramanlık öyküleriyle doludur.

Türk milleti hicbir zaman bağımsızlık uğruna savaşmaktan vazgeçememiş milleti için şehit olmayı kendine borç bilmiştir. Bu sebeple Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız.

Onlara olan saygımızı yakışır bir şekilde yerine getirmeliyiz. Dua’larımızla sık sık anmalıyız. Şehitlerimizin hakkını hiç bir zaman ödeyemeyiz.  Vatan’ın birliği ve bütünlüğü icin canlarını feda eden asker yiğit, Mehmetçik kardeşlerim sevdiklerine özlem duyan ve hasretle dile getirmek isteyen asker yarenleri, kavuşursunuz İnşaAllah .

Sehitlerimiz, geçmişten beri bağımsızlık savaşımızda bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir.

Türk milleti hiçbir zaman bağımsızlık uğruna savaşmaktan vazgeçememiş Milleti için şehit olmayı kendine borç bilmiştir .

Bu sebeple şehitlerimizi hic bir zaman unutmamalı ve unutturmamalıyız onlara olan saygımızı yakışır bir şekilde yerine getirmeliyiz. Dua’larla…

Allah yolunda öldürülenlere ‘Ölüler’ Demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Bu vatanın ekmeğini yiyip ihanet edenler, elbet birgün ekmek yedikleri yerden kurşun da yerler. Allah üstünlük bakımından gözyaşını Şehitlerin kanı ile eş tuttu.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor Peygamber.

Bu Toprakları “Vatan Yapan Şehitlerin Saygı Ve  Rahmetle Anıyoruz… Ruhları Şad olsun..

Düşmana teslim etmemek için ölümü göze alan aziz şehitlerimizi

saygı ve şükranla anıyoruz. Türk’ün Zaferi..

15 Temmuz Şehitleri Anma.!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin her yıl anılması öngörüldü. Bunlar yapılırken, bu ülke için canını veren önceki şehirlerde unutmayalım.

 15Temmuz Gazilerimiz  Allah sabırlar versin İnşaAllah. Ve tüm şehitlerimizi, Saygıyla  rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Allah’tan gani gani rahmet diliyoruz Mekanları Cennet olsun İnşaAllah.

Allah (c.c)’un herkese nasip etmediği şehitlik mertebesi, Allah katında değeri ve kıymeti en büyük olan rütbelerden biridir.

Bu nedenden  dolayıdır ki şehit olarak dünyada ayrılan kimsenin tüm günahları ve kusurları Allah tarafından affedilecektir.

Sokaklara dökülerek vatanına sahip çıkan aziz milletimiz ,249 Şehitle, Bayrağımıza ve ecdadımıza yaraşır yeni bir diriliş, destanı yazarak, çocuklarımıza kahramanlıklarla dolu bir zafer bırakmıştır. Bunlar Allah yolunda savaşırken öldürülen kişidir.

Şehitlik, herkesin arzuladığı ve hergün istediği manevî bir makamdır. Şehit Allah”in rızası uğrunda vatan millet ve din için ölen veya öldürülen Müslümanlara denir.

“Efendimiz buyursunlar ki: Şehitler beş çeşittir. Taundan ölenler, karin ağrısından ölenler, suda boğularak ölenler, yıkıntının altında kalarak ölenler ve,

Allah yolunda savaşırken ölenler. Şehit 3’e ayrılır. 1.Hem Dünya hem ahiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar: Bunlar Allah yolunda savaşırken öldürülen kişidir.

Şehitlik, İslam ‘da en büyük  mertebelerdir.
Şehitler Allah katında  kadir ve kıyametleri pek yücedir.

“Cennete giren hiç bir kimse, dünya üzerindeki her şey kendisine verilse bile,
Dünyaya dönmek istemez. Ancak Şehid müstesnadır. Allah yolunda ruhunu teslim eden şehitlerin amellerinin boşa gitmeyeceği, büyük ecir ve kazanacakları, Kur’an’da Allah yolunda ruhunu teslim eden şehitlerin amellerinin boşa gitmeyeceği büyük ecir ve sevap kazanacakları, Kur’an-ı ‘da haber  verilmiştir.

şehitlerimiz

          ŞEHİT ANASININ FERYADI.!

Ey Şehit anası sakın ağlama, başın dik, gözün pak olsun, göz yaşı akıtma , senin yavrun toprak altında ama cennetin başköşesinde bunu unutma…

Rabbim evlatlarımızın acılarını göstermesin.

Rabbim Şehit annelerimize evlat acısı çekenlere sabırlar versin, İnşaAllah

Sözün bittiği yerdeyiz, Allah yar ve yardımcıları olsun Mevla’m Tüm Şehit annelerine Sabırlar versin..

Yavrun öldü yeri cennet ,ana yavrusunu vuran eller ağlasın. Onların yatacak yeri yok onlar ağlasın..

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır .

Toprak eğer uğruna ölen varsa Vatandı Cennete giren hiç bir kimse, dünya

üzerindeki her şey kendisine verilse ile, dünyaya dönmek istemez. Ancak şehit müstesnadır.

Allah yolunda ruhunu teslim eden Şehidlerin amellerinin boşa gitmeyeceği, büyük ecir ve sevap kazanacaklar, Kur’an’da Şöyle haber verilmiştir: Dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satarlar.

Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında bir mükâfat vereceğiz”(en-Nisa,4/74

Şehidlik, herkesin arzuladığı ve her gün istediği manevi bir kavramdır. Şehit Allah’ın rızası uğrunda vatan millet ve din için ölen ve de öldürülen Müslümanlara  denir.

“Vatan oyle uzakdan bakıda benim diyenlerin değil yâr koynuna bas koymadan şehid olanlarıdır.”

Merhamet gözü pek savaşçı  Türk Ordusu.

Şu anda dağda kar da kışta zemheride ayazda bu vatan için nöbet bekleyen askerimize polisimize tüm güvenlik güçlerimize  yârdim et.

Allah’ım onları koru Amin.Yarabbim unutmadık unutmayacağız!Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Vatan hainlerin karşı sina dikilen yiğitler! Karlı dağları kanıyla yıkayan

Mehmetçik!

Evladını kaybeden kendini kaybetmemek için başını dik tutan içindeki derin acısıyla birlikte gurur dolu gözlerle vatan için duran babalar!

Kalbinin durma noktasına gelmesine rağmen bir oğlum daha olsa vatana feda olsun  diyen analar.

Düğünümüzü cennette yapalım diye sevdalı yürekler! Böyle ölümler ağlanacak değil gururlanılacak ölümlerdir.

Bir kere olum olmak demek değilse ve şehitlik mertebesi Allah katında yüce bir makam ise o halde ne diye üzüleceğiz!

Sehid cenazelerin gölgesinden yükselen ‘Vatan bölünmez ‘sözü kim bilir kimlerin yüreğinde korku salıyor! Bu iman, bu yürek, bu kararlılık ve büyük ve tükenmez hazine, o halde korkaklık yok!

şehitlerimiz 2

Sezai Karakoç dile geliyor; birden:

Kaderin üstünde bir kader vardır! Ümitsizlik ve tembellik bizim kitabımız kitabımızda yok.

Yiğit Ananın Yiğit Evlatları ne yazsam sizi harfler yetmez kelimeler yetmez cümlelerim yetmez sizi ben nasıl anlatayım hangi kıymetli cümlelerimle anlatayım Şehit kardeşim..

Vatan’ın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden, şehitlerimiz, geçmişten beri bağımsızlık savaşımızda bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir. Vatan sevgisi öylesine söylenmiş bir söz değildir.

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun İnşaAllah Bütün şehitlerimize. Amin

Karşılıksız bir sevdamız var adi: Vatan

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli  faktör asker kuvvetidir.

Allah tüm mehmetçik yiğitlerimizi annelerine sevdiklerine bağışlasın 

“Vatan öyle uzaktan balıkta benim diyenlerin değil: yâr koynuna bas koymadan şehid olanlarıdır.

O anne ne hallerde büyüttü onu o anaların ahı dünya ve ahirette güldürmez. 

Gazilerimizde unutmayalım saygı ve minnetle anıyoruz Allah hepsinden tek tek razı olsun. 

Allah’ım ordumuzu her daim Muzaffer eyle Mehmetçiklerimiz  ve vatanımıza dahili ve harici düşmanlardan koru Amin

Merhamet, gözü pek, savaşçı, Türk askeri

Bir yiğit Mehmetçiğimiz şöyle dile getiriyor gururla “pencereden baktığımızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri bu günlerin bedelini ödediği içindir. Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun, ailesi  ve yakınlarına rabbim sabırlar versin İnşaAllah.

“Bedel ödeyenlere Selam Olsun!

Ayakta ölmek diz üstü yaşamakta onulurdur ,Ne Mutlu Vatan uğruna can verene!     

Aşk Bizde 5 Harf ..

“Allah”  gibi  “Kur-an gibi  “Vatan” gibi “Hilali ” gibi..

Karşılıksız bir sevdamız var adi Vatan 

Şehit Düşen Kahraman Askerimize, Mehmetçiklerimize Allah Rahmet diliyoruz Saygıyla anıyoruz.

Peygamber efendimizin zamanından buyana Şehadet Şerbetini içen Tüm Şehitlerimize

Allah rahmet eylesin…. AMİN.

Şehitlerimize saygılı olalım. Sakin, Saygılı, soğukkanlı ve birlik  içinde görevimiz budur.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu Vatan uğruna can verene!

Şehitleri Kaleme alırken gözlerim doldu ve Şehit annelerini duygularını düşünemiyorum

bizler bile burda dayanamazken Şehit Annelerini Saygıyla  Selamlıyorum .

Selam olsun Vatan Sevdalı Kalplere Kalbi vatan Bayrak Kuran diye. Atana.

Şehitler Ölmez vatan Bölünmez. 

            TEK MİLLET, TEK BAYRAK.TEK       VATAN.TEK DEVLET.

           Selam ve Dua ile

 

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2021/01/sehidimiz-var.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2021/01/sehidimiz-var-300x300.jpgEzeLİSLAMİ SOHBETŞehitler ölmez Vatan Bölünmez,Şehitlerimizi Unutmayalım Unutturmayalım,Vatan Aşk'ı
Şehitlerin Ölümsüzlüğü  ''İslam inancına göre Şehitlik' 'adını alan makalede öncelikle şehit kelimesinin anlamları belirlenmiştir. Kuran-ı Kerim'de ve Hadis-i  Şeriflerde  zikredilen Şehit kelimesi tespit edilmiş . Günümüzde yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle sık sık gündeme gelen Şehitlik kavramı, Kaleme  aldığım Makalemde anlatmaya çalışıcam. Şehit kelimesinin anlamı: Bir yrde hazır bulunmak ,bir olaya şahit olmaz,doğru  bilgi vermek...