sahabe , tabiin , tebeuttabiin kime denir?

Sahabe : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve
müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara denir.

Tabiin : Sahabeleri gören kimseye denir.

Tebeut Tabiin : Tabiini gören kimselerdir.

Muhadram : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara denir. (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)

Hulefai Raşidin : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
1- Hz. Ebu Bekir 2- Hz. ömer 3- Hz. Osman 4- Hz. Ali (r.a.)

Aşerei Mübeşşire : Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.

YER YüZüNüN AKAN YILDIZLARI

1 – Hz. Ebu Bekir
2 – Hz. ömer
3 – Hz. Osman
4 – Hz. Ali
5 – Hz. Sad Bin Ebi Vakkas
6 – Hz. Zeyd Bin Sabit
7 – Hz. Talha Bin Ubeydullah
8 – Hz. Zübeyr Bin Avvam
9 – Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah
10-Hz. Abdurrahman B. Avf

İSLAMİ BİLGİLERislam,İSLAMİ BİLGİLER,İSLAMİ SOHBET,sahabe,tabiin,tebeuttabiin kime denir,tebeuttabiin ne demek,tebeuttabiin nedir
sahabe , tabiin , tebeuttabiin kime denir? Sahabe : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara denir. Tabiin : Sahabeleri gören kimseye denir. Tebeut Tabiin : Tabiini gören kimselerdir. Muhadram : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara...