اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Muhterem Müslümanlar!
Öğrenmenin en önemli vesilelerinden biri okumaktır. Okuma, beşikten mezara kadar süren uzun bir yolculuktur. Bu sebepledir ki, vahyin yani Kur’an’ın ilk mesaji “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” sözü olmuştur. Bir başka ifadeyle “okumak”, insanların ufkunu aydınlatan yüce Kelâm’ın ilk emrettiği ilk ibadettir. Çünkü bu ümmete gelen ilk emirdir. İlk ibadet olan okumak Kur’an’da şu şekilde emredilmektedir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.”

İnsan okuyarak Rabbini, hayatı, eşyayı, varlığı ve evreni tanır. İnsan bazen kendini, bazen kâinatı okumalı ki, okunacak olanı güzel anlasın. Okumak Allah Teala’yı hatırlattığı; insanı doğruya, güzele, iyiye yönelttiği; aklı, zekayı ve irfanı arttırdığı nispette faydalıdır. Rasulullah (s.a.v.), “Fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” buyurmuştur.

Kitap, sahip olacağımız en iyi arkadaştır. O halde kitabı ve yazarını dikkatli seçmeliyiz. Rastgele değil kademeli ve bilinçli okumalıyız. Hangi aşamada hangi kitabın okunması gerektiği konusunda da tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz kişilerden istifade etmeliyiz. Okuduğumuz kitaplar yaşadığımız hayatı olumlu manada değiştirmeli, sorunlarımızı çözebilmeli, hayatımıza yeni sayfalar açabilmeli, kulluğumuza katkıda bulunmalıdır. Okuduğunuz kitap için ‘iyi ki bu kitabı okudum’ diyebiliyorsanız faydalıdır.

Muhterem Müminler!
Bilginin en önemli kaynağı okumaktır. Dinimiz İslam, okuma merkezli bir dünya önermektedir. Mesela, Bedir savaşında esir alınan bazı müşrikler, Müslümanların çocuklarından 10 çocuğa okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardı. Bu durum, o tarihe kadar hiçbir savaşta görülmemiş bir kurtuluş fidyesidir. Şuan okumakta olduğumuz Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini toplatan ve tek mushaf haline getiren komisyonun başkanı olan sahabe, Zeyd b. Sabit Hazretleri, bu suretle okuma-yazma öğrenenlerdendir.

Aziz Mü’minler!
Kitap, hayat demektir. Kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Kitapsız, kalemsiz- kelamsız hayat olamaz. Hayatın anlamını keşfetmenin, yaradılışın sırrına ermenin yolu okumaktan geçmektedir. İnsanın ufkunu açan, kavrayışını güçlendiren, gönlünü genişleten, anlama gücünü ve konuşma yeteneğini artıran, dünyaya bakış açısını değiştiren kitaplardır. Okumak, kişinin toplumsal ilişkilerini güzelleştirir. Okuduklarıyla hayatı ve insanları daha iyi anlar.

Okumak, okunanla sınırlı değildir. Okumak, bilgi ve hikmet arayışıdır. Kitaplar üzerinden iki cihan saadetini elde etmektir. Şayet tarih okuyor isek, ibret almalı, günümüze ışık tutmalıdır. Ahlaki eserleri okuyorsak ahlakımızı güzelleştirmelidir. Aksi halde okuduğunu yaşamayanlara okudukları, sadece yüktür.

Kıymetli Cemaat!
Peygamberimiz (s.a.v.) “Beni Allah’a yaklaştıracak yeni bir ilim öğrenmediğim günün doğmasında benim için hayır yoktur” ve “İlim talep etmek (bilmek, öğrenmek ve araştırmak) her Müslüman’a farzdır.” buyurmuştur. Peki, ya bizler! Acaba en son ne zaman bir kitap okuduk? Gündemimize kitap okumayı ne zaman alacağız? Görülüyorki, eğlence, zevkler, iş-güç, futbol, magazin alabildiğine revaçta. Kitaplar ve onların temsil ettiği değerler ise adeta gündemimizden düşmüş gibi. Acaba temel İslami kaynaklar ne zaman gündemimize girecek?

‘Okumaya zamanım yok’ mu diyoruz! Ortalama 60 senelik bir ömürde kişinin 10 yılı televizyon başında geçmektedir. Televizyon izleme oranı %94’e ulaşmışken kitap okuma oranı ise sadece % 4,5’tur. Halbuki biz, ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Okumak, okulla sınırlı değildir. Peygamberimiz (s.a.v.), “Allah Teala’nın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur Aslolan az da olsa devamlı okumaktır. Rabbimiz, cümlemize vahyin ışığında doğru okumayı ve doğrularda sebat etmeyi nasip etsin!

İSLAMİ MAKALELERdini bilgiler,dinichat,diniforum,dinisitem,dinisohbet,gözyaşıfm,ilahi dinle,islam,islamahasret,islamfm,İSLAMİ BİLGİLER,İSLAMİ SOHBET,islami sohbet odaları,islami sohbetiz,islamichat,islamiforum,islamiradyo,islamisohbet,islamisohbetiz,nuradavet,nurmuhabbet,nursohbet,okumanın önemi,sohbet
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَKİTAP OKUMANIN ÖNEMİMuhterem Müslümanlar! Öğrenmenin en önemli vesilelerinden biri okumaktır. Okuma, beşikten mezara kadar süren uzun bir yolculuktur. Bu sebepledir ki, vahyin yani Kur’an’ın ilk mesaji “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” sözü olmuştur. Bir başka ifadeyle “okumak”, insanların ufkunu aydınlatan yüce Kelâm’ın ilk emrettiği ilk ibadettir. Çünkü...