besmele

islam1

1- Sabahın farzını kılarken Ettehıyyatü’yü okuyup, selam vermeden önce güneş doğarsa,

2- Teyemmümle namaz kılan, Ettehıyyatü’yü okuyup selâmdan önce suyu görse,

3- Cuma namazında, Ettehıyyatü okuduktan sonra, ikindi vakti girse,

4- Mestlerine mesh etmiş olan, Ettehıyyatü okuduktan sonra, mesh müddeti sona erse,

5- Ettehıyyatü okuduktan sonra, mestinin biri ayağından çıksa veya kendisi çıkarsa,

6- Ümmi olan, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra bir sure okumasını öğrense,

7- Çıplak olanın, Ettehıyyatü’yü okuduktan sonra, elbisesi gelse,

8- Îmâ ile namaz kılan hasta, Ettehıyyatü’den sonra rükû ve secde edecek duruma gelse,
9- Tertip sahibi, Ettehıyyatü’den sonra kılmadığı namazı hatırlasa,

10- İlim sahibi imam, Ettehıyyatü’den sonra abdesti bozulup, ümmîyi imamlığa geçirse,

11- Sargı üzerine mesh edenin, Ettehıyyatü’den sonra yarası iyi olup, sargısı düşse,

12- Ettehıyyatü’den sonra, istihazalının kanı dursa ve namaz vakti çıkana kadar hiç gelmese namaz bozulur. (Tergib-üs-salât, Halebî)

Müctehid âlimler, bir çok konuda fetvayı İmameyne göre vermişlerdir.

muslumangencNAMAZİmam-ı a’zama göre namazı bozan 12 mesele,islam,İSLAMİ SOHBET,namaz,Namaz Kılmayı öğrenmek,Namazı bozan 12 mesele
1- Sabahın farzını kılarken Ettehıyyatü’yü okuyup, selam vermeden önce güneş doğarsa, 2- Teyemmümle namaz kılan, Ettehıyyatü’yü okuyup selâmdan önce suyu görse, 3- Cuma namazında, Ettehıyyatü okuduktan sonra, ikindi vakti girse, 4- Mestlerine mesh etmiş olan, Ettehıyyatü okuduktan sonra, mesh müddeti sona erse, 5- Ettehıyyatü okuduktan sonra, mestinin biri ayağından çıksa veya kendisi çıkarsa, 6-...