besmele

kulhakkrahmetdenizi

(Namazın Fârzları, Vâcibleri, Sünnetleri ve Âdâbları) 1- Hadesten tahâret, (Abdestsiz ise abdest almak, Cünüp ise gusletmek), Farzdır. 2- Necâsetten tahâret, (Namaz yerinin, bedenin veya elbisesinin temiz olması), Farzdır.

(Namazın Fârzları, Vâcibleri, Sünnetleri ve Âdâbları)

1- Hadesten tahâret, (Abdestsiz ise abdest almak, Cünüp ise gusletmek), Farzdır.

2- Necâsetten tahâret, (Namaz yerinin, bedenin veya elbisesinin temiz olması), Farzdır.
3- Setr-i avret, (Avret mahallini örtmek), Farzdır.
4- İstikbâli-i Kıble, (Kâbe tarafına dönmek), Farzdır.
5- Vakit, (Her namazı vakti girince kılmak), Farzdır.
6- Ezan okumak ve Kâmet getirmek, Sünnettir.7- Müezzin kaamet getirirken: “Hayye-ale’l-felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmak. Âdâbtandır.
8- Niyet, (Allâh rızâsı için namaz kılmayı dilemek ve hangi namazı kılacağını bilmek), Farzdır.
9- İftitah tekbiri, Farzdır.
10- İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek, Âdâbtandır.
11- Namaza “Allâhü ekber” lafzı ile başlamak, Vâcibtir.
12- Namaza başlarken, ilk tekbirde erkeklerin ellerini kulakları hizâsına kadar kaldırması, Sünnettir.
13- Kıyam, (Ayakta durmak), Farzdır.
14- Tekbirden hemen sonra el bağlamak. (Kadınlar; göğsü üzerinde sağ eli sol eli üzerine koyar. Erkekler ise, sağ ellerinin baş ve serçe parmakları ile sol bileğine halka yaparak göbek altına bağlar.),Sünnettir.
15- Kıyâmda secde yerine bakmak, Âdâbtandır.
16- Kırâat, (Kendisi işitecek derecede Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinden bir mikdar okuması), Farzdır.
17- Sübhâneke okumak, Sünnettir.
18- Eûzü ve besmele okumak, Sünnettir.
19- Fâtiha-i şerîfe okumak, Vâcibtir.
20- Fâtiha’dan sonra “Âmîn” demek, Sünnettir.
21- Fâtiha’dan sonra bir sûre veya kısa bir sûreye muâdil olacak kadar âyet okumak, Vâcibtir.
22- Fâtiha’yı, zamm-ı sûre veya âyetten evvel okumak, Vâcibtir.
23- Her rek’atta Fâtiha’dan önce besmele okumak, Sünnettir.
24- Kırâeti evvelki iki rek’ata tahsis etmek, Vâcibtir.
25- Öğle ve ikindi namazlarının farzlarında Fâtiha ve sûreleri gizli (sessiz) okumak, Vâcibtir.
26- Sabah, akşam ve yatsı farzlarıyla cuma ve bayram namazlarında imam olan kimse, Fâtiha ve sûreleri cehrî (sesli) okumak, Vâcibtir.
27- Vitir namazında kunut okumak, Vâcibtir.
28- Rukû, (Baş ile arka düz olacak şekilde eğilmek), Farzdır.
29- Rükû’a ve secdeye iner ve kalkarken tekbir almak, Sünnettir.
30- Rükû’da üç kere tesbih okumak, Sünnettir.
31- Erkekler, rükû’da ellerinin parmaklarını açık olarak dizleri üstüne koyup başları ile sırtlarını bir hizada tutmak. (Kadınlar başları ile sırtlarını düz yapmazlar) Kadınlar, parmaklarını birbirinden ayırmaksızın ellerini dizlerinin üzerine koymak, Sünnettir.
32- İmam, rükû’dan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh” demek, Sünnettir.
33- Cemâat, rükû’dan kalkarken “Rabbenâ leke’l-hamd” demek, Sünnettir.
34- Yalnız kılanın her ikisini de söylemek, Sünnettir.
35- Tâdil-i erkâna riâyet etmek. Yâni rükû ve secdeden doğrulunca ve diğer rükünler arasında mafsallar mutmain (her âzâ kendi mahallinde müstekar) oluncaya kadar beklemek, Vâcibtir.
36- Rükû’da ayağının uçlarına bakmak, Âdâbtandır.
37- Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak, Âdâbtandır.
38- Secde, (Alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani toplam yedi âzasını yere koymak), Farzdır.
39- Secdeye alın ile birlikte burnunu da yere koymak. Vâcibtir.
40- Alnından evvel burnunu yere koymak, Âdâbtandır.
41- Secdede burnunun iki tarafına bakmak, Âdâbtandır.
42- Secdede üç kere tesbih okumak, Sünnettir.
43- Secdede elin parmaklarını kapalı tutmak,, Sünnettir.
44- Erkek, secdede karnını oyluklarından uzak tutup kollarını yerden kaldırmak, Sünnettir.
45- Kadın ise, secdede karnını oyluklarına yapıştırıp kollarını yanına temas ettirmek, Sünnettir.
46- İki secdeyi birbiri ardınca yapmak, Vâcibtir.
47- Üç veya dört rek’atli namazlarda ikinci re’katten sonra oturmak, Vâcibtir.
48- Ka’delerde et-Tehıyyâtü okumak, Vâcibtir.
49- Tahiyyâtta ve ka’dede ellerini oyluklarının üzerine koyup, parmaklarını kendi haline bırakmak, Sünnettir.
50- Tahiyyâtta erkek sol ayağı üzerine oturup sağ ayağını dikmek, Sünnettir.
51- Kadın ise iki ayağını sağ yana yatırarak sol oyluğu üzerine oturmak, Sünnettir.
52- Kaade-i Ahîre, (Son oturuş), Farzdır.
53- Son ka’dede Peygamber Efendimiz’e salevât okumak, Sünnettir.
54- Namazın sonunda selâm vermek, Vâcibtir.
55- Selâma sağdan başlamak, Sünnettir.
56- Selâmda omuzlarına bakmak, Âdâbtandır.
57- Sağına selâm verirken, sağındaki cemaat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek, Âdâbtandır.
58- Soluna selâm verirken solundaki cemâat ve melâikeye selâm vermeye niyet etmek, Âdâbtandır.
59- Yalnız ise selâmda kirâmen kâtibîn ve hafaza meleklerine selâm vermeye niyet etmek, Âdâbtandır.
60- Namazda sehven terk edilen vâciplerden dolayı sehiv secdesi etmek, Vâcibtir.
61- Mümkün olduğu kadar öksürmeyi defetmek, Âdâbtandır.
62- Esneme geldiği zaman ağzını tutamazsa, sağ elin dışı ile kapamak, Âdâbtandır.
63- İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak, Âdâbtandır.

muslumangencNAMAZislam,İSLAMİ SOHBET,namaz,Namaz Hakkında,Namaz Hakkında 63 Husus,Namaz Ögreniyorum,Namazın önemi
(Namazın Fârzları, Vâcibleri, Sünnetleri ve Âdâbları) 1- Hadesten tahâret, (Abdestsiz ise abdest almak, Cünüp ise gusletmek), Farzdır. 2- Necâsetten tahâret, (Namaz yerinin, bedenin veya elbisesinin temiz olması), Farzdır. (Namazın Fârzları, Vâcibleri, Sünnetleri ve Âdâbları) 1- Hadesten tahâret, (Abdestsiz ise abdest almak, Cünüp ise gusletmek), Farzdır. 2- Necâsetten tahâret, (Namaz yerinin,...