Kıyamet için ne hazırladın ?
Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Medine dışında çölde yaşayan birisi Hz. Peygamber’e (s.a.v) geldi ve:

“Ey Allah’ın Resûlü! Kıyamet ne zaman kopacaktır?” diye sordu. Efendimiz (s.a.v):

“Hay yazık sana, sen kıyamet için ne hazırladın?” diye sordu. Adam:

“Öyle fazla bir ibadet ve taatim yoktur, fakat ben Allah ve Resûlünü seviyorum” diye cevap verdi.
O zaman Efendimiz (s.a.v):
“Sen sevdiklerinle beraber olacaksın” buyurdu. Oradakiler:

“Biz de onun gibiyiz, bize de aynı müjde var mı?” diye sordular. Efendimiz (s.a.v):

“Evet” buyurdu.

O gün bu müjdeye o kadar çok sevindik ki, daha önce böyle hiç sevinmemiştik. (1)

Biz, elimizde vakit varken o günde geçerli olan bir sermaye biriktirmeye bakalım. Yüce Rabbimiz:

“O gün mal ve evlatlar sahibine fayda vermez. Fayda verecek tek şey kalb-i selimdir.” (2) buyuruyor.

Kalb-i selim, Yüce Rabbini tanımış, O’nunla huzur bulmuş kalptir.

Allahu Teala’dan kalb-i selim isteriz.

——————————————————————————–

(1) Buhari, Edeb,96; Müslim, Birr,161-166; Ebû Davud, Edeb,113.
(2) Şuarâ sûresi, 88-89.âyetler.

İSLAMİ BİLGİLERislam,İSLAMİ SOHBET,Kıyamet için ne hazırladın,Kıyamet için ne hazırlık
Kıyamet için ne hazırladın ? Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Medine dışında çölde yaşayan birisi Hz. Peygamber'e (s.a.v) geldi ve: 'Ey Allah'ın Resûlü! Kıyamet ne zaman kopacaktır?' diye sordu. Efendimiz (s.a.v): 'Hay yazık sana, sen kıyamet için ne hazırladın?' diye sordu. Adam: 'Öyle fazla bir ibadet ve taatim yoktur, fakat ben Allah ve...