selamun aleykum değerli kardeşlerim bugun ki konumuz sizler paylaşmak istiyorum Kiyamet Gununde 7 Grup hakkında sizler paylaşmak istiyorum Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh
Nebiyy-i Ekrem salla’llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz’in şöyle buyurduklarını rivâyet etmiştir:
Yedi kimseyi Allâhu Teâlâ kendi zıllinden başka zıl olmayan (Kıyamet)
gününde kendi zılli altında barındıracaktır:
1-imâm-ı âdil, (Adil devlet başkanı)
2 Rabbine (tâat ve) ibâdet içinde perverde olmuş genç, (Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç)
3- gönlü mescidlere merbut olan kimse, ( Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,)
4-Allah yolunda sevişip buluşmaları da, ayrılmaları da buna müstenid olan iki kimsenin her biri, (Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,)
5-Mansıb ve cemâl sâhibi bir kadının matlûbu olduğu halde
“Ben Allah’dan korkarım” diyerek harâmı irtikâb etme)yen erkek, (Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım” diye yaklaşmayan yiğit,)
6- İnfâk ettiğinden solundaki haberdâr olmayacak kadar ahfâ olarak sadaka veren adam, (-Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,)
7-Tenhâda ‘lisânen, yâhud kalben’ Allâhu Teâlâ’yı zikredip de gözü (dolup) taşan kişi.(- Tenhada Allah’ı anıp göz yaşı döken kişi.)

Öte yandan Allah’ın c.c gölgesindeki insanlar sadece bu yedi sınıftan ibaret değildir. Zira başka hadislerde önemli sahip bazı kişiler daha sayılmıştır: Bu Hadis-i Şerifden yazaım Mesela, “Kim darda kalan borçluya zaman tanırsa veya alacağının tamamını veya bir kısmını borçluya bağışlarsa Allah kıyamette hiçbir gölgenin olmadığı günde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir.” hadisi bunlardan biridir. (bk. Müslim, Zühd 74, Tirmizî, Büyu’ 67; İbn Mace, Sadakat 14)

Katagori:Ölüm ve Sonrası,Kiyamet Gününde 7 Grup,Kiyamet Gününde 7 İnsanlar,Kiyamet Günü 7 Grup

islami site, islami sohbet, dini sohbet, islami Radyo, Maltepe pazarıhttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2018/11/Kiyamet-Gununde-7-Grup.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2018/11/Kiyamet-Gununde-7-Grup.jpgmuslumangencİSLAMİ SOHBETdini sohbet,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET,Kiyamet Günü 7 Grup,Kiyamet Gününde 7 Grup,Kiyamet Gününde 7 İnsanlar,Ölüm ve Sonrası
selamun aleykum değerli kardeşlerim bugun ki konumuz sizler paylaşmak istiyorum Kiyamet Gununde 7 Grup hakkında sizler paylaşmak istiyorum Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduklarını rivâyet etmiştir: Yedi kimseyi Allâhu Teâlâ kendi zıllinden başka zıl olmayan (Kıyamet) gününde kendi zılli altında barındıracaktır: 1-imâm-ı âdil, (Adil devlet başkanı) 2 Rabbine (tâat ve)...