İmam Hüseyin Kerbelaya varmadan önce
Müslim Akil ile Şehid olanlar :
1 Müslim bin Akil
2 Muhammed bin Müslim Akil
3 İbrahim bin Müslim Akil
4 Meşkur ( Akil oglularini zindandan kurtaran zindanci)
5 Hani ( Müslim bin Akil´i evinde saklayan)
6 Muhammet bin Kesiyr
7 Mahdum Bin Muhammet Kesiyr
8 Kays bin Arabi
9 Gülam Selam (Basra´da Şehit oldu)

Kerbelâda İmam Hüseyinle birlikte şehid olanlar :
1 Hür bin Riyah
2 Ali bin Hur
3 Urve bin Gulam Hur
4 Mis´ab bin Riyah Hur
5 Abdullah Arm bin Kelbi Ebu Talip
6 Berir bin Hasini Hamadani
7 Veheb bin Kelbi
8 Ömer bin Halil
9 Halil bin Ömer
10 Said bin Hanzala
11 Ömer Abdullah Muhyi
12 Vekkas bin Malik
13 Serih bin Ubeyd
14 Müslim bin Avsece
15 Mahdum bin Müslim
16 Hilal bin Raf´i
17 Abdurrahman bin Abdullah
18 Yahya bin Müslim Mazeni
19 Abdurrahman bin Ürve
20 Maik bin Enes
21 Ömer bin Muta
22 Hasim bin Utbe Vakkas
23 Fazl bin Ali Mürteza
24 Habib bin Mezahir
25 Hamza bin Harir
26 Zeyd bin Muhacir Cafi
27 Enes bin Ma´kel
28 Zehir bin Hassan
29 Cafer bin Müezzin
30 Yusuf bin Haris
31 Maik bin Utbe
32 Faris
33 Hanzala bin Sa´d
34 Zeyd bin Ziyad Saabi
35 Sa´d bin Abdullah
36 Cebave bin Haris
37 Ömer bin Cebave
38 Muhammed bin Mikdad
39 Abdullah bin Deccane
40 Saad bin Gulam Mevley-i
41 Kays bin Rebia
42 Sit bin Seyyid
43 Ömer bin Ferrat
44 Müslim bin Hammad
45 Abdullah bin Müslim
46 Cafer bin Akil
47 Abdurrahman bin Meczub Ilahi Sarib
48 Muhammed bin Abdullah Cafer
49 Muhammed bin Avf Abdullah
50 Avn bin Avf
51 Abdullah bin İmam Hasan
52 Muhammed bin Enes
53 Sa´d bin Deccane
54 Firuzan
55 Kasım bin İmam Hasan
56 Ebubekir bin İmam Hasan
57 Osman bin Ali
58 Avn bin İmam Ali
59 Abdullah bin İmam Ali
60 Abbas bin İmam Ali
61 Ali Ekber bin İmam Hüseyin
62 Ali Asgar bin İmam Hüseyin
63 İmam Hüseyin bin İmam Ali

Kerbelada bir oğul var,
Çevresinde Yeminler ediliyor şehadete.
Ve birbir toprağa düşüyor yiğitler
Ehl-i Beyt’in solan ilk çiçeği Aliyyül Ekber’di.
Sonra sıra sıra soldu civanlar;
Avn b. Abdullah b. Cafer,
Muhammed b. Abdullah b. Cafer,
Abdurrahman b. Akîl,
Cafer b. Akîl…
İşte bakın, biri daha yürüyor ölüme;
Hz. Hasan’ın oğlu Kâsım!
Onun da yüzü ay parçası.
Elinde kılıç, üzerinde gömlek ve pelerin.
Ayak sandallarından birisinin bağı kopmuş.
Başına bir kılıç iniyor,
Ve ” Amca!diyerek yüz üstü düşüyor kerbela’ya

DİNİ GÜNDEMislam,İSLAMİ SOHBET,kerbela sehitleri,Kerbela'da Şehid Olan 72 Yiğidin Adları,Kerbela'da Şehid Olan 72 Yiğitleri,Kerbela'da Şehidleri
İmam Hüseyin Kerbelaya varmadan önce Müslim Akil ile Şehid olanlar : 1 Müslim bin Akil 2 Muhammed bin Müslim Akil 3 İbrahim bin Müslim Akil 4 Meşkur ( Akil oglularini zindandan kurtaran zindanci) 5 Hani ( Müslim bin Akil´i evinde saklayan) 6...