besmele

timthumb

Kur’an-ı Kerim

İŞTE GERÇEK KİTAP

Kur’an’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliğinin dışında bir de “matematiksel mucizesi” vardır. Bu mucizeye örnek, kur’an’ da ki kelime tekrarlarının sayısıdır. Birbirleriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanır. Aşağıda bu tür kelimeler ve kur’an içindeki tekrarlanış adetleri verilmiştir.

“Yedi gök” tabiri 7 kere geçiyor.” Göklerin yaratılışı (halku semavat)” ifadesi 7 kere tekrarlanır.
“Gün (yevm)” tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani “günler( eyyam ve yemeyn)” kelimeleri 30 defa tekrarlanır.
“Ay” kelimesinin tekrar sayısı ise 12’dir.
“Hıyanet” kelimesi 16 kere geçerken, habis kelimesinin tekrar sayısı da 16.
“Bitki ve ağaç” kelimelerinin tekrar sayısı da aynı: 26.
“Ceza” kelimesi 117 kere yer alırken, Kur’an’ın temel prensiplerinden biri olan “af etmek” ifadesi bu sayının tam iki katı kadar yani 234 kere tekrarlanıyor.
“de” kelimelerini saydığımız zaman da çıkan sonuç 332. “Dediler” kelimesini saydığımızda da aynı rakamı görüyoruz.
“Dünya” kelimesi ve “ahiret” kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynı 115.
“Şeytan” kelimesi 88 kere geçiyor. “Melek” kelimesinin tekrar sayısı da aynı 88.
“İman” (tamlama almadan) kelimesi kur’an boyunca 25 kere tekrarlanır,” küfür” kelimesi de…
“Zekat” kelimesi 32 kere tekrarlanırken, “bereket” kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32.
“Rahmet” kelimesi 79, “hidayet” kelimesi de 79 kere tekrarlanır.
“İyiler (ebrar)” 6 kere, facirler ise tam yarısı kadar yani 3 kere geçiyor.
“Yaz-sıcak” kelimeleri ile “kış-soğuk” kelimelerinin geçiş sayıları da aynı 5.
“Sizi (insanı) yarattı” ifadesi ve “kulluk” kelimesinin geçiş sayıları da aynı 16.
“Şarap (hımr)” ve “sarhoşluk (sekere)” kelimeleri de aynı sayıda tekrarlanır. 6.
“Zenginlik” 26 ve “fakirlik” ise yarısı kadar, 13 kere geçiyor.
“İnsan” 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynıdır:
Toprak (turabun) 17 Nutfe (nutfun) 12 Embriyo (alak) 6 Bir çiğnemlik et (meda’a) 3 Kemik (ızamun)15 Et (lehmun) 12

Toplam : 65

De ki: ” Eğer bütün insan ve cin (toplulukları), bu kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile O’nun (kur’anın) bir benzerini getiremezler.”

İsra 88

KUR'AN-I KERİMislam,İSLAMİ SOHBET,İŞTE GERÇEK KİTAP,KUR'AN-I KERİM
Kur'an-ı KerimİŞTE GERÇEK KİTAPKur'an'ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliğinin dışında bir de 'matematiksel mucizesi' vardır. Bu mucizeye örnek, kur'an' da ki kelime tekrarlarının sayısıdır. Birbirleriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanır. Aşağıda bu tür kelimeler ve kur'an içindeki tekrarlanış adetleri verilmiştir.'Yedi gök' tabiri 7 kere geçiyor.'...