islami site
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
(İsrâ, 17/1)

İSRÂ VE Mİ‘RÂC MUCİZESİ
Bazı zaman ve mekânlar, içinde önemli hadiselerin vuku bulması sebebiyle ayrıca ehemmiyet arz etmektedir. Bu değerli zamanlardan biri de 19 Temmuz Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan mübarek Mi‘râc gecesidir.
“İsrâ ve Mi‘râc” mucizesi, Medine’ye hicretten bir buçuk yıl evvel gerçekleşmiştir. İsrâ, gece yolculuğu ve gece yürüyüşü; Mi‘râc ise, yükseğe çıkmak ve yükselme âleti demektir.

İsrâ hadisesi, Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
Mi‘râc hadisesi ise, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Mescid-i Aksa’dan semaya yükseltilerek kendisine mülk ve melekût âleminin gösterilmesidir.
Efendimiz ve Müslümanlar bu hadisenin hemen öncesinde birçok sıkıntıya maruz kalmışlardı. Amcası Ebû Talib ile eşi Hz. Hatice vefat etmişti. Aynı zamanda müşriklerin baskıları artmış, Müslümanlar Habeşistan’a göç etmek zorunda kalmışlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.), Taif’e yaptığı ziyarette ise saldırıya uğramıştı. İşte peşpeşe gelen bütün bu sıkıntılardan sonra Yüce Allah Peygamberini hem teselli etmek hem de onun azim ve kararlığını arttırmak için İsra ve Miraç ile onurlandırmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.v.), Mescid-i Aksâ’dan Cebrail (a.s.) ile birlikte yükselerek yedi kat semayı tek tek aştıktan sonra varlık aleminin son noktası olan sidretü’l-müntehâya kadar gelmişti. Cebrail (a.s.) buradan sonraki yolculuğa Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yalnız devam edeceğini ve kendisinin bu makamdan öteye geçemeyeceğini şöyle ifade etmişti: “Benim için burası sınırdır, parmak ucu kadar daha ilerlersem, yanarım…” .
Sidretü’l-müntehâdan ötesi tasvir ve beyana sığmayan bir âlemdir. Fahr-i Kâinât Efendimizin Cenab-ı Hakk’a manen yaklaştığını şu ayeti kerime doğrulamaktadır: “Peygamber’e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti” .

Muhterem Müslümanlar!
Mi‘râc’da Resûlullah (s.a.v.)’e üç şey hediye olarak verilmiştir. Bunlar; Bakara sûresinin son iki ayeti (Âmenerresülu), beş vakit namaz ve ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesidir.

Mi‘râc, müminlerin Allahu Teala’ya imanlarını ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’e olan sevgilerini pekiştiren kutlu bir zaman dilimidir. Mi‘râc gecesi farz kılınan ve Efendimiz tarafından bizzat müminlerin miracı olarak nitelenen namaz da iç dünyamızdaki yükselmeyi ifade eder.

Bu mübarek gecede günahlarımızı göz önüne getirerek bol bol tövbe ve istiğfar edelim. Sevgili Peygamberimizin üzerine salât-ü selâm getirelim. Kaza namazlarımız varsa kılalım. Kur’an-ı Kerim okuyalım, kendi aile efradımızın olduğu kadar dünyadaki diğer Müslümanların ve ülkemizin huzuru için dua edelim. Geçmişlerimizi de unutmayalım. Allah’ın rahmet ve mağfiretinin yeryüzüne bolca yağdığı bu geceleri en iyi şekilde ihya edelim.

Değerli Mü’minler!
Hutbemi Allah Teâlâ’nın İsrâ sûresindeki şu mesajlarıyla bitiriyorum:
“Yalnız Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir suretle şirk koşmayın. Anne ve babanıza hürmet ve itaat edin. Hısım ve akrabaya, fakirlere, yolda kalmışlara yardım edin, haklarını verin. İsraf etmeyin, cimrilikten sakının. Fakirlik korkusu ile geçim endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Yetimlerin mallarına dokunmayın, onlara iyi muamele edin. Zinaya yaklaşmayın. Haksız yere cana kıymayın. Verdiğiniz sözü tutun. Ölçü ve tartıyı tam yapın, doğruluğa dikkat edin. Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp de, körü körüne onu takip etmeyin. Yeryüzünde kibir ve gururla yürümeyin.”

İsra ve Miraç Mucizesi,islami sohbet,islami Radyo,islami forum,islam,İsra ve Miraç Mucizesi önemi,İsra ve Miraç Mucizesi ne anlama gelir

İSLAM TARİHİİSLAMİ BİLGİLERislam,islami forum,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,İsra ve Miraç Mucizesi,İsra ve Miraç Mucizesi ne anlama gelir,İsra ve Miraç Mucizesi önemi
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ...