İnsanoğlu hayatı boyunca birçok sıkıntılarla karşılaşır. Aslında bu sıkıntılar insanın hayatında olmazsa olmazlarıdır da. İmtihan dünyasında yaşıyoruz sonuçta. Kendi ellerimizin yaptıkları yüzünden ya da Allah’ın bizi imtihan etmesi sebebiyle başımıza gelen zorluklarla, can sıkıcı olaylarla, üzücü durumlarla karşılaşmamız Allah’ın kanunu.
Kimimiz yaşadığı hayatı hak etmediğini düşünür ve isyan eder. Kimi de başına gelen her olayda, kendi yaptıklarını ve Allah’ın imtihanını düşünerek ona göre bir yol çizmeye bakar ki, doğru olan da budur. Bilir ki hayatta başına gelen hiç bir şey tesadüf değildir. Allah her anımızda vardır. O’nun müdahalesi sonucu olaylar seyreder. İnsan Allah’ın belirlediği yolu izlerse Allah da o kişiye yardım eder, yanlış vereceği kararlara engel olur ve daha doğru seçimler yapmasını nasip eder. Ama eğer ki Allah’ı umursamaz O’nu düşünmeden hayatına yön verirse, Allah o kişiye, kendi yoluna ulaştıracak şekilde değil de, tercih ettiği batıl olan yolda yardım eder, kendisinden uzaklaştırır. Ve Allah’tan uzaklaşmış insanın başına gelen zorluklarla mücadele etmesi hiç kolay değildir. Ne yazık ki bazı insanlar karşılaştığı bu sıkıntılar yüzünden ölmek ister. Çektiği acıların, zorlukların üstesinden gelemeyeceğine inanır ve yaşamına son verince sıkıntılarının da son bulacağını düşünür. Bu tür insanlar Allah’a dayanmadığı için çabuk pes ederler. Çünkü Allah’tan başka hiçbir sığınak, insana gerçek dayanma gücünü vermez.
Oysa Allah, inanan kullarına olsun inanmayan kullarına olsun yüklenemeyecekleri hiç bir yükü yüklemez.

‘’Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez.’’ Bakara suresi 286. ayet

Ve her zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak verir, yeter ki biz Allah’a sığınıp biraz sabredelim üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olamaz.

‘’Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.’’ İnşirah suresi, 5-6. ayet

İnançlarımız, düşüncelerimiz hayatımızı şekillendirir. İntihar etme düşüncesinde olan insanın inançlarında ise büyük yanlışlar vardır. Kurtuluşu Allah’a sığınmakta değil de ölümde arayan insanlar yaşadığı hayatın anlamını kavrayamamış, yaratıcısını tanıyamamış demektir. Çünkü doğru bir Allah inancına sahip olan birisi intihar düşüncesine asla kapılmaz. Bilir ki bu büyük bir günahtır. Bu Allah’ı unutmaktır, bu Allah’tan umut kesmektir!

‘’…kendi nefislerinizi öldürmeyin. Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolaydır.’’ Nisa suresi 29-30.ayet

Ama Allah’a teslim olan kişi, hayatında her şeyini kaybetse bile umudunu kaybetmez. Allah varsa yaşama tutunması için geçerli tek gerçek sebebinin de var olduğuna inanır.
İntihar eden kişiler için bazı istisnalar da vardır. Aklı olmayan/deli, zihinsel engelli veya cinnet geçirme diye tarif edilen aklın devre dışı olması durumlarında yapılan intiharlar başka. Özellikle aklı olmayanları/delileri Allah sorumlu tutacak değildir. Aklın devre dışı olma/cinnet durumunda yapılan intiharlar içinse yorum yapmamız doğru olmaz. En doğrusunu Rabbimiz bildiği için, en adil hükmü de verecektir şüphesiz.
Ama bilinçli bir şekilde kendi canına son veren kişinin ne yazık ki ahirette kurtuluşa erenlerden olmasını beklemek zor.
Çünkü Kuran’a göre bildiğimiz kesin bir şey var ki, ancak kâfirler topluluğu Allah’tan ümitlerini keser. İntihar eden kişi ümit kesmiş demektir, ümit kesen kişi Yusuf suresi 87.ayetine göre kâfir kişi demektir, kâfir kişiye ise Allah kesinlikle cenneti haram kılmıştır.

‘’Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.’’ Yusuf suresi, 87.ayet

De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.” Zumer suresi, 53.ayet

Yaşadığımız sıkıntılara karşı, Allah’a dayanarak güç kazanalım, sabrederek Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya bakalım, intihar gibi şeytani düşüncelere kapılırsak hemen Allah’a sığınalım, doğruyu görelim ki, pişman olacağımız şeyler yapmayalım inşallah

İSLAMİ BİLGİLERİntihar Etmek,İntihar Etmek cennete girecek mi,İntihar Etmek günah mı,İntihar Etmek hayatın sonu,islam,İSLAMİ SOHBET
İnsanoğlu hayatı boyunca birçok sıkıntılarla karşılaşır. Aslında bu sıkıntılar insanın hayatında olmazsa olmazlarıdır da. İmtihan dünyasında yaşıyoruz sonuçta. Kendi ellerimizin yaptıkları yüzünden ya da Allah’ın bizi imtihan etmesi sebebiyle başımıza gelen zorluklarla, can sıkıcı olaylarla, üzücü durumlarla karşılaşmamız Allah’ın kanunu. Kimimiz yaşadığı hayatı hak etmediğini düşünür ve isyan eder. Kimi...