Kitap ve sünneti zahirlerinden vazgeçip batin ehlinin iddia ettigi batini manalara sapmak. Kur’an ve sünnetin manasi gizlidir bunu ancak üstat bilir, demek gibi. (Nesefi Akaiti /211)

Seriatla, dinle alay etmek, sövmek, küfürdür. Çünkü bu hal, onun inanmadigini gösterir. (a.g.e. /211)

Fikih, tefsir, hadis, akait gibi ilimlerle alay etmek, küfürdür.

Islâm alimlerine hakaret etmek, alay etmek, küfürdür. (Mecmau’l Enhur, 1/703)

Cebrail, Aliye gidecekken yanlislikla vahyi Muhammet (s.a.v)e götürdü demek,Rafizilerin dedigi gibi.

Ashaptan veya diger müminlerden birine küfür isnat etmek. O halde elde kesin bilgi ve belge olmadikça müminler bu gibi sözlerden kaçinmalidirlar.

Peygambere sövmek, (Bezzaziye)

Müslüman’i gayr-i Müslime benzetmek. Kelime-i sahadet getiren her insan müslümandir. Günahindan dolayi bir müslümani, Yahudi veya Hiristiyan’a benzetmek asla dogru degildir.

”Kur’anin her dedigini yapacak olursak ekmek yiyemeyiz” demek. Bu söz, itikadsizligin ve Allah’a güvensizligin açik bir ifadesidir. Kur’an’in bir kismini kabul edip bir kismini kabul etmemektir.

Bir müslümana kâfir demek. Bunu sövmek amaciyla söylüyorsa, büyük günah islemis olur. Yok eger o kisinin kâfir olduguna inanarak söyüyorsa, kendisi kâfir olur.

Hac, oruç gibi ibadetleri begenmemek,

Namaz ibadetini çogumsamak,

Harama besmele çekmek. Içki içerken, zina ederken besmele çekmek gibi.

Allah kelâmina (Kur’ana) mahluk demek, küfürdür.

İSLAMİ SOHBETdini sohbet,imandan Cıkaran kelimeler,imandan Cıkaran Sözleri,islami radyo,islami site,İSLAMİ SOHBET,KÜFRÜ GEREKTIREN SÖZLER,Maltepe pazarı | islami site
    Kitap ve sünneti zahirlerinden vazgeçip batin ehlinin iddia ettigi batini manalara sapmak. Kur'an ve sünnetin manasi gizlidir bunu ancak üstat bilir, demek gibi. (Nesefi Akaiti /211) Seriatla, dinle alay etmek, sövmek, küfürdür. Çünkü bu hal, onun inanmadigini gösterir. (a.g.e. /211) Fikih, tefsir, hadis, akait gibi ilimlerle alay etmek, küfürdür. Islâm alimlerine hakaret...