130586

Mısır tarihinde ismi geçen Imhotep’in Mısır tarihindeki Yusuf ile aynı kişi olduğuna kanaat getirmişlerdir. (ya da Zaphenath-Paneah olarak da anılmaktadır/ “Ve Yusuf’a Zaphnath-paaneah (Dünya Koruyucusu) adını verdi” -Tekvin, 4l: 40-45-)

Tarih, Imhotep’in yapılarından da bahsetmektedir. Hz. Yusuf zamanındaki  Kral’ın“King Djoser” olduğu söyleniyor. Kıtlığın, Djoser’in hükümdarlığının 18. yılında gerçekleşmesi bir tarihi kayıt olarak anılılıyor. Sahra’da yer alan Djoser’in Piramiti, yapılan ilk piramit olup Imhotep tarafından yapılmıştır. Kıtlık zamanında insanlar birbirlerine bağlantılı piramitler arasında tahıl satılan bir piramitten tahıl satın almışlardır ve bugün hala tahıllardan kalıntıların piramitlerin içerisinde yer almasıda ilginçtir. Tahıl siloları bugün gezilebilmektedir.

İncil’de anlatılana göre Hz.Yusuf’un “benim kemiklerimi İsrail’e götürün” vasiyeti bulunmaktadır ve ilginçtir ki Imhotep’in naaşı hiçbir zaman Mısır’da  bulunamamıştır.

Arkeoloji uzmanlarına göre Hz.Yusuf’un mezarı bugün Filistin’de yer almaktadır ve bugün bir ibadet yeri olarak gezilebilmektedir. (Mary Nell Wyatt, Joseph in Ancient Egyptian History)

24 Eylül 2009 yılında bulunan tarihi bir sikke üzerinde kıtlık yıllarına ait semboller yer almakta olup bugün o tarihi para Mısır müzesinde sergilenmektedir. (The Middle East Media Research İnstitute: https://www.memri.org/report/en/o/0/0/0/0/0/3663.htm)

– İslam kaynaklarında o günkü kralın adı “el-Velid b. er-Reyyan”dır. (bk. el-Meraği, Yusuf suresi, 54-55. ayetin tefsiri; bazılarına göre adı “er-Reyyan”dır. bk. Razi, ilgili yer)

Diğer bazı bilgilere göre, Hz.Yusuf bu dönemde(m.ö. 1500) yaşamıştır. Mısır dilindeki ismi Yuzarsif‘tir. Hz. Yusuf 3. Amenhotep zamanında saraya köle olarak gelmiş, 4. Amenhotep zamanında Kralın başdanışmanı ve Mısır Azizi olmuştur. 4. Amenhotep Hz. Yusuf’a tabi olup bir tek Allah’a iman etmiş ve Akhenaton ismini almıştır. Akhenaton bir tek Allah’a iman eden demektir. Nefertiti de Allah’a iman edenler arasındadır.

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

 

İSLAMİ SOHBET
Mısır tarihinde ismi geçen Imhotep'in Mısır tarihindeki Yusuf ile aynı kişi olduğuna kanaat getirmişlerdir. (ya da Zaphenath-Paneah olarak da anılmaktadır/ “Ve Yusuf'a Zaphnath-paaneah (Dünya Koruyucusu) adını verdi' -Tekvin, 4l: 40-45-) Tarih, Imhotep'in yapılarından da bahsetmektedir. Hz. Yusuf zamanındaki  Kral'ın'King Djoser' olduğu söyleniyor. Kıtlığın, Djoser'in hükümdarlığının 18. yılında gerçekleşmesi bir tarihi...