Hz.Resullahın   örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Ayetler:

Hz.Resullahın örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Ayetler:

 

Hz.Resullahın   örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Ayetler:

 

Kur’an’da gayet açık yöntemler ile  Hz. Peygamber’in  Yüce  Mevla tarafından mü’minler için örnek verilmesi gereken seçenekler  bir insan olarak takdim edildiğini görmekteyiz. Konu ile ilgili ayetlerde şu  O’nun insanlar için her yönüyle örnek olarak gösterildiği anlaşılmaktadır.

konudaki bazı ayetler şunlardır:

“Andolsun Allah’ın Resûlünde sizin için -Allah’ı ve âhireti arzu eden ve Allah’ı çok anan kimseler için- (uyulacak) en güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21).

Bu ayette, Resulullah ‘ın, Allah’a ve ahiret gününe inananlar için örnek bir şahsiyet olarak ileri sürülmesi, böylece onu Örnek edinmenin Allah’a ve ahired  gününe iman hususuna bağlanması O’nun sünnetine dinde ne kadar değer verilmiş olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. arkadaşlar

Kur’an, Hz. Peygamberin müminler için örnek bir insan olduğunu belirtmekle kalmaz aynı zamanda onun büyük bir ahlâk üzere olduğunu da şöyle vurgular:

“Nün. Kaleme ve yazdıklarına andolsun, Sen Rabb’inin nimetiyle ünlenmiş (bir deli) değilsin. Senin için kesintisiz bir mükâfat vardır. Ve sen, büyük bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/ 1-4).

Sünnetin dindeki değerini ortaya koyan unsurlardan birisi de genelde onun da bir vahiy mahsulü oluşudur. Nitekim, Kur’an’a baktığımız zaman vahyin sadece kendisi ile sınırlandırılmadığına, Hz. Peygamber’e Kur’an’ın dışında da vahiy verildiğine dair birçok işaretleri görürüz.

 

 

“Andolsun ki Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu; zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine Kitap ve hikmeti Öğreten bir Peygamber gönderdi.” (Âl-i İmrân, 3/164).

“Andolsun, içinizden size öyle bir Peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız O’na ağır gelir; size düşkün mü’minlere şefkatlidir, merhametlidir, eğer yüz çevirirlerse de ki: “Allah bana yeter! O’ndan başka Tanrı yoktur. O’na dayandım, O, büyük arşın sâhibidir.” (Tevbe, 9/128-129)4

 

 

Hz.Resullahın örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Ayetler:https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2019/02/örnek-Bir-İnsan-Olarak-Gösteren-Ayetler.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2019/02/örnek-Bir-İnsan-Olarak-Gösteren-Ayetler-300x139.jpgmuslumangencİSLAMİ SOHBETdini sohbet,Hz.Resullahın örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Ayetler: | islami site,islami radyo,İSLAMİ SOHBET
  Hz.Resullahın   örnek Bir İnsan Olarak Gösteren Ayetler:   Kur'an'da gayet açık yöntemler ile  Hz. Peygamber'in  Yüce  Mevla tarafından mü'minler için örnek verilmesi gereken seçenekler  bir insan olarak takdim edildiğini görmekteyiz. Konu ile ilgili ayetlerde şu  O'nun insanlar için her yönüyle örnek olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. konudaki bazı ayetler şunlardır: 'Andolsun Allah'ın Resûlünde sizin için...