besmele

544173_615176578539021_1314209876_n

Hz. Muhammed Mekke’nin fethine çıkmazdan evvel Allah’u Tealaya “Ey Allah’ım!
Yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşliler’in casus ve habercilerini tut, görmez
ve işitmez yap Kureyşlilerin gözlerini bağla! Beni birden bire görsünler! Birden bire
işitsinler!” diyerek dua etti.( İbn Hişam III, 397; Diyarbekri II, 78; Halebi III, 74, İbnü’l esir II, 225; Muhammed Rıza s. 306)
Rasulullah’ın bu duası Kureyş casuslarının bir anlık faaliyetlerinin etkisiz kılınması
içindi. Hicret esnasında olduğu gibi Kureyş katilleri, Rasulullah önlerinden geçtiği halde,
Allah’ın yardımıyla onu görememişlerdi.

lodosHZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)cennet evi,dini sohbet,Hz.Peygamber’in Casuslara Karşı Duası,Hz.Peygamber’in Duası,islam,İSLAMİ SOHBET
Hz. Muhammed Mekke’nin fethine çıkmazdan evvel Allah’u Tealaya “Ey Allah’ım! Yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşliler’in casus ve habercilerini tut, görmez ve işitmez yap Kureyşlilerin gözlerini bağla! Beni birden bire görsünler! Birden bire işitsinler!” diyerek dua etti.( İbn Hişam III, 397; Diyarbekri II, 78; Halebi III, 74, İbnü’l esir II, 225; Muhammed...