ad

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) mübarek adının geçtiği ayetler nelerdir? sorusuna kısaca şöyle cevaplar verebiliriz. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de peygamber efendimizin hangi isimlerinin geçtiğini ayetler ile açıklamaya çalışalım.

Kuran-ı Kerim’de Hazreti peygamber efendimizin en bilinen ismi olan Muhammed ismi dört ayette yer almaktadır ve bu ayetlerin hepsi efendimizden bahsetmektedir. Yani bu isimler başka birini değil efendimizi işaret etmektedir.
■ Al-i İmran suresinde şöyle geçmektedir: ” Muhammed yalnızca bir elçidir ”
Ayetin Tamamı: – Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır. (Al-i İmran-144)
■ Ahzab suresinde şöyle geçmektedir:” Muhammed yalnızca bir elçi ve Peygamberlerin sonuncusudur.”
Ayetin Tamamı: – Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
(Ahzab-40)
■ Fetih suresinde şöyle geçmektedir:” Muhammed Allah’ın elçisidir.”
Ayetin Tamamı: – Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.
(Fetih-29)
■ Muhammed suresinde şöyle geçmektedir: “Muhammed’e indirilene”
Ayetin Tamamı: – İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır, inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.( Muhammed-2)
■ Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de bir defada Ahmet ismi geçmektedir. Saff suresinde şöyle geçmektedir: “Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici”
Ayetin Tamamı: – Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler. (Saff 6)

lodosHZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)İSLAMİ SOHBEThz muhammed s.a.v hayatı,Hz. Muhammed sav adının geçtiği ayetler,islam,islami Konular,İSLAMİ SOHBET
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) mübarek adının geçtiği ayetler nelerdir? sorusuna kısaca şöyle cevaplar verebiliriz. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de peygamber efendimizin hangi isimlerinin geçtiğini ayetler ile açıklamaya çalışalım.Kuran-ı Kerim’de Hazreti peygamber efendimizin en bilinen ismi olan Muhammed ismi dört ayette yer almaktadır ve bu ayetlerin hepsi efendimizden bahsetmektedir. Yani...