Ehl-i Beyt Kimlerden oluşur?.

Ehl-i Sünnet’in Müslim, Buhari, Tirmizi, Ahmed, Nesei ve diğerleri gibi büyük Hadisçileri dahi, fazilet ve menkıbet bölümünde Ehl-i Beyt’in faziletlerini Resulullah’ın zevceleri ve diğerlerinkinden ayırmışlardır?[1]

Ayrıca, Sahih-i Müslim’de, “Ali bin Ebi Talib’in Faziletleri Babı”nda, Zeyd bin Erkam’dan Resulullah’ın (s.a.a.) şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

“.Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Onlardan birisi Allah’ın Kitabıdır. O Allah’ın ipidir. Ona uyan hidayete kavuşur, onu terkeden ise sapıtır. Diğeri ise Ehl-i Beyt’imdir. Sizlere Ehl-i Beyt’imi tavsiye ediyorum; Sizlere Ehl-i Beyt’imi tavsiye ediyorum; Sizlere Ehl-i Beyt’imi tavsiye ediyorum”

Zeyd bin Erkam’a;

“.Resulullah’ın hanımları da Ehl-i Beyt’inden sayılırlar mı?” diye sorulunca şöyle dedi: “Vi hayır. Kadın kocasıyla bir müddet yaşar. Sonra kocası onu boşadığında babasının evine ve kavmine geri döner. Ama Ehl-i Beyti, onun ailesinin asıl fertleri olup, sadaka almaları haram olan insanlardır” [2]

Ayrıca Buhari ve Müslim, Aişe’nin Resulullah’ın (s.a.a.) Ehl-i Beyt’inden olmayıp Ebu Bekir’in ailesinden oluşuna tanıklık ederler. Bu konuda teyemmüm ayetinin nüzulu bölümüne bakınız. [3]

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” Ahzab Suresi / 70 – 71.

KAYNAKLAR:

[1] Sahih-i Müslim, c. 4, s. 1883 ve sonrası.

[2] Sahih-i Müslim, c. 4, s. 1873, h. 2408.

[3] Sahih-i Buhari, c. 1, s. 91; Sahih-i Müslim, c. 1, s. 279, h. 367.

***18 Bin Alem. Muhammed Mustafa’ya selam getirir. Bütün Kainat O’nun ve soyu Ehl-i Beyt’in aşkıyla semah Döner. Yedi gök ve dahi Arş-ı Ala Onun hürmetine ayakta durur.

***” “Allah ve melekleri, Peygambere salavat getirirler, Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. “(Ahzab / 56)

Ayet indikten sonra Hakk Resulüne candan bağlı olanlar

***Resulullah’a sorarlar:

“Ya Resulullah! Sana Salatü-Selam getirmeyi bilmiyoruz, nasıl salavat getireceğiz.

Şöyle buyuruyor: Deyin ki:

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammed-in ve ala Ali Muhammed.” = Selam Allahın Elçisi Muhamed’e ve Ehlibeyine olsun”

Böylece, Peygamber’e ve O’nun Ehl-i Beyt’ine Salatu-Selam getirmenin Allah’a ibadetin ve dahi Niyazın=namazın bir parçası olduğu anlaşılmış oldu.

***İmam Muhammed bakır buyurduki.

“.Perşembeyi Cumaya bağlayan günün enfaziletli İbadeti;

İki cihan Sultanı Muhammed Mustafa’ya ve

Ehl-i Beyt’ine salavat getirmektir. “Yusellun” kelimesi bu Ayet-i Kerime’de geçtiği gibi,

en güzel ibadet Hz. Muhammed’e ve Soyu Ehl-i Beyt’e inanıp sevmektir.”

Allah Eyv

İSLAMİ BİLGİLEREhl-i Beyt,Ehl-i Beyt Kimlerden oluşur,Ehl-i Beyt Kimlerdir,Ehl-i Beyt ne demek,Ehl-i Beyt nedir,Ehl-i Beytin önemi,islam,İSLAMİ BİLGİLER,islami radyo,İSLAMİ SOHBET
Ehl-i Beyt Kimlerden oluşur?. Ehl-i Sünnet'in Müslim, Buhari, Tirmizi, Ahmed, Nesei ve diğerleri gibi büyük Hadisçileri dahi, fazilet ve menkıbet bölümünde Ehl-i Beyt'in faziletlerini Resulullah'ın zevceleri ve diğerlerinkinden ayırmışlardır? Ayrıca, Sahih-i Müslim'de, 'Ali bin Ebi Talib'in Faziletleri Babı'nda, Zeyd bin Erkam'dan Resulullah'ın (s.a.a.) şöyle buyurduğu nakledilmektedir: '.Ben sizin aranızda iki değerli emanet...