Sözlükte kale, kule, hisar manalarına gelen *burç* kelimesi, astronomi dilinde, güneş sisteminde yer alan on iki takımyıldızının her birisine verilen addan ibarettir. çoğulu burûctur.

Buruc, aynı zamanda kur’an ‘ın 85. suresinin de adıdır. Bu sure, “Burûc suresi” adını almıştır. ifade ilk ayette geçer. manası şöyledir: ” yemin olsun burçlarla gökyüzüne.

Dinimizde burçların yeri, astronomi ilminin konusunu teşkil edecek derecede vardır.

Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “Ahir zamanda fala (burçların etkisine) inanıp inkar edenler çıkacaktır.

Burçlar: Dünyanın güneşin çevresinde 365 günde aldığı mesafenin mevsimsel dönüşümüne sebep olduğu belli yerlere verilen isimlerdir.

Burçlar Allah’ın yarattığı akılsız fikirsiz gök cisimleridir.

Risâle-i Nûr Kur’ân’a bağlı olarak ayı, güneşi, yıldızları, gök cisimlerini ve semâvâtı bolca tefekkür sâhâsına çekiyor; ama hiçbir zaman astroloji malzemelerini kullanarak ve burçlara dayanarak gelecekle ilgili veya gaybî yorumlara yer vermiyor. Hiç şüphesiz, bu mânâda burçlarla ilgili yorumlara inanılmasını da onaylamıyor. On Dördüncü Lem’a’da değinilen burçlar, İlm-i Nücumun teşbîhâtı arasında yer alan burçlardan başka bir şey değildir.

Tevhid inancına göre kişiyi karakteriyle birlikte yaratan Allah’tır. Kişinin, sahip olduğu karakteri çerçevesinde terbiye edicisi de Allah’tır. Allah kullarını doğrudan terbiye ettiği gibi, din göndererek kullarının irâdesine kapı açmak sûretiyle de terbiye eder. İnsan davranışlarını sahip oldukları karakterler içinde eğiterek dizginleyen müessese dindir.

“De ki: göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur.” (Neml, 27/65).

“Gaybın anahtarları onun katındadır. onları ancak O bilir.” ( En’am, 6/59).

Geleceği Allah’tan başka hiç kimse bilemez.

 

...burç Islamisite Sohbet

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2020/12/burc-islamisite-sohbet.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2020/12/burc-islamisite-sohbet-300x300.jpgSamyeLi SamyeLiİSLAMİ SOHBETDinimizde Burçların yeri var mı,İslam Dininde Burçlar konusu
Sözlükte kale, kule, hisar manalarına gelen *burç* kelimesi, astronomi dilinde, güneş sisteminde yer alan on iki takımyıldızının her birisine verilen addan ibarettir. çoğulu burûctur. Buruc, aynı zamanda kur'an 'ın 85. suresinin de adıdır. Bu sure, 'Burûc suresi' adını almıştır. ifade ilk ayette geçer. manası şöyledir: ' yemin olsun burçlarla gökyüzüne. Dinimizde...