d_bilmeceler_big

Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar…
Bismillah

Minarede ses, Ölümsüz nefes
Ezan
Eğilirsin kalkarsın, Engelleri yıkarsın, Bazen perde açılır, Sen Kabe’ye bakarsın.
Namaz

Duygular içinde pirdir, Onsuz hayat zehirdir.
Sevgi

Senede verir otuz okka üzüm
Ramazan

Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli.
Anne

Dört köşedir beş değil, Kimse ondan hoş değil.
Kabir

Maldan paradan verilir, Kırkta bir. Onunla Cennete varmadan, Cennet olur kabir…
Zekât

Gökten ay ile yıldızı kopardılar, kanımızın içine koydular.
Bayrak

Nar tanesi nur tanesi, Bu dünyanın bir tanesi.
Kur’an

Bir küçük minare, beyler ona dayana.
Baston

Hasretleri kavuşturur, Dalgınları barıştırır.
Bayram

Talebe toplar, Öğretmen dağıtır.
İlim

Âdem peygamberin sahip olmadığı ama çocukların sahip olduğu şey nedir?
Anne-baba

Gelir bir bir Gider bir bir Gelen gider Giden gelmez
Doğum-ölüm

“Çinde bile olsa arayın bulun!” diyor Peygamber. Akıllara nur, yüreklere fer, Onu bilenindir başarı, zafer…
İlim

Dil ile verilir, Sadaka denilir.
Güzel söz

Son sözümüz o olsun, Ruhumuz nurlarla dolsun…
Kelime-i Şehadet

Ağız kapalıdır Yenmez içilmez… İslam’ın şartıdır, Asla vazgeçilmez..
Oruç

Bir odadan bir odaya geçiştir, İnanmayana pek zorlu iştir.
Ölüm

Tufandı bütün dünyayı su bastı. O gemi yaptı, Herkes gemide toplandı. Sular çekildi, yağmur durdu, Gemi Cudi dağına oturdu..
Hz. Nuh

Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.
Kitap

Geldi mi gider, Gitti mi gelmez!
Gençlik, ihtiyarlık

Bir adam bir komutla, Bin adamı devirir.
İmam, cemaat

Kat kat içinde, Kat kitap içinde, Ne molla bilir; Ne kitap içinde.
Alınyazısı

El eker dil biçer.
Yazı

Asla barınamaz öfke ve kin, Bir saray ki kapısı yürekteki sevgin…
Din

Hz. Musa’nın elindeki nur, Onun iniş yeri Cebel-i Tur
Tevrat

Hz. İsa’ya indi,İnançsızlık silindi. Dertlere ilaç oldu, Bütün acılar dindi…
İncil

Her varlık onu söyler, Her şey O söz ile dirilir…O söz ile cennete girilir.
La ilahe illallah

Dünya bir tarla, ahiret harman, Çalış çabala, Oraya girmeninİlk şarttır iman.
Cennet

Son sözümüz o olsun, Ruhumuz nurlarla dolsun…
Kelime i Şahadet.

Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar…
Bismillah

Evliyaların başı en birincisidir, Hz. Muhammed (s.a.v) soyunun bir incisidir.
Abdülkadir Geylani (k.s)

Parmağıyla işaret etti ay parçalandı,Parmaklarından su aktıHerkes içti suya kandı.
Hz. Muhammed (a.s.v)

Tufandı Bütün dünyayı su bastı.O gemi yaptıHerkes gemide toplandı.Sular çekildi, yağmur durdu, Gemi Cudi dağına oturdu..
Hz. Nuh

Demiri avcuna alır yoğururdu hamur gibi.. Buydu onun mucizesi. Zebur’u okurken dağlar taşlar dinlerdi. Pek güzeldi sesi…
Hz. Davut (a.s)

Kuyuya atıldı, kuyudan çıktı,İşi hizmetçilik oldu, Zindana atıldı, zindandan çıktı,Mısır’a melik oldu.
Hz. Yusuf (s.a)

Her tarafı yara oldu, Sanki bir gül gibi soldu. En son yara dilini sardı,O Allah’a yalvardı:“Dilimle seni zikrediyorum, Onu iyileştirmeni diliyorum!”Bu yüzden kurtuldu tüm yaradan, Onu iyileştirdi Yaratan..
Hz. Eyüp (a.s)

Ölüleri diriltmek mucizesi, Mesih’tir bir ismi Hz. Meryem annesi, Hanne ninesi, İmran dedesi..
Hz. İsa

Altı şartı var, Onsuz hayat dar. Onlara uyan, Nurlanır par par.
İmanın şartları

Tek isteği insanı cehenneme sokmak, Ona uyanlarsa ahmaktan daha ahmak.
Şeytan

Bir odadan bir odaya geçiştir,İnanmayana per zorlu iştir.
Ölüm

Başı elham sonu nas, iç nurundan tas be tas.
Kur’an

Çivisi yok bir gün kopar, Bazı insanlar ona sanki tapar, Fanidir, onun da sonu var, Ecel bir gün onu da kapar…
Dünya

Akılla bilinmez, kalble bilinir, Saygıyla silinmez, kinle silinir.
Sevgi

Bir nedir? Beş nedir? Kabedeki taş nedir?
Allah, Namaz, Hacer-ûl Esved

Bilene gereksiz, Bilmeyene yetersiz; Büyükler söyler, Küçükler dinler.
Öğüt

Az gitti, uz gitti, Dere tepe düz gitti. Altı ay bir güz gitti; Uyanınca hep bitti.
Rüya

Ünü gelir ürkütür, Beyi, paşayı korkutur.
Azrail

Dizi dizi yıldızlar Ne erkek ne de kızlar Işıktan öte hızlar Güzel kokuyu özler.
Melekler

Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir, Ne yerdedir, ne göktedir, o bir sır.
Allah (c.c.)

İstanbul’un surlarına bayrağı dikti, Her tarafı mızrak ve ok yarası,Sonra gözlerini göklere dikti.
Ulubatlı Hasan

Kosova savaşında şehit düşen Ölürken “Attan inmeyesüz.” diyen.
Murat Hüdavendigar

İnsanda var bir kabe Onsuz insan harabe.
Kalb

Zıddıdır küfür, Bunca nimete karşıGerektir ………
Şükür

Her işe onunla başlarız, Odur her kapıyı açan anahtar,İlk dua, ilk yakarışVe ilk niyazımız…
Besmele

Sayıları beştir, ışıl ışıl kardeştir, Âlemlere güneştir.
İslam’ın şartları

Konya’da fener Allah der döner.
Mevlana

Ezelden ebede giden yolcu, Allah’a ulaşır yolunun ucu.
İnsan

Öyle günler ki nurlar saçılır, O günlerde Cennet kapıları açılır.
Pazartesi-Perşembe

Kabartmalı bir kitap Özlü, hikmetli hitap Harfleri atom, yıldız, Hakk’ı anlatır yalnız.
Tabiat

Bir küçücük aynacık İçinde bütün varlık
Kalb

Anneler söyler İlahi gibi Bebekleri uyutur Tatlı iklimi…
Ninni

Bir ağaç ismi Osmanlının kurulduğu yer Oradan çıktı ilk filizler.
Söğüt

Adaletiyle ünlü, Dört halifeden biri Hattapoğlu lakabı Gönlü ebedi diri…
Hz. Ömer

“Şahadet parmağı gibi” göğe yükselir, Her gün beş vakit Allah u ekber denir.
Minare

Namaz için kıbleye Döneriz Allah diye, Bil bakalım nereye?
Kabe

Kelimeler bir çiçek Özünde has içecek, Arı, böcek, kelebek, Herkesi cezbedecek.
Güzel Söz

Sağı, solu, altı, üstü nur, Dışı mutluluk içi dolu huzur…
Kur’an

Yuvarlaktır, düz değil; Doksan dokuz, yüz değil.
Tesbih

Gözden damlar; Bazen çağlayana döner. Allah için olursa, Cehenneme düşse Cehennem söner…
Göz yaşı

Denize atıldı, balık yuttu, Kayboluyordu Allah elinden tuttu…
Hz. Yunus

Allah’tan aldığı emri ulaştırır peygambere. İşte o vahiy meleği. Selam onun üzerine
Cebrâil (a.s.)

Ömrümüz sona erince ruhu bedenden ayırır. Mü’min olan korkmaz ondan çünkü hep hazırlıklıdır
Azrâil (a.s.)

Vakti saati gelince iki kere üfler Sûr’a. İlkinde ölür her canlı. Ardından gelir huzura
İsrâfil (a.s.)

Kar ve yağmuru yağdırır. O estirir rüzgârları. Allah’ın izniyle yapar elbette bütün bunları
Mikâil (a.s.)

İki güzel melek vardır. Yaptıklarımızı yazar. Sağdaki iyilikleri soldaki kötülükleri.
Kirâmen Kâtibîn

Onlar sorular sorar İnsan kabre girdiğinde “Rabbin kimdir, dinin nedir?” Bilemezsen vay haline!
Münker ve Nekir

Sanki elimizden tutar tam düşeceğimiz zaman. Çoğunlukla korur bizi ufak tefek kazalardan.
Hafaza melekleri

Ne de güzel bir yer cennet Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak o da cennet arkadaşı
Rıdvan

Rabbim korusun bizleri azabından, gazabından
Sığınırız o Rahîm’e Cehennemin başkanından
Mâlik
Doksan dokuz cemaat iki müeezzin bir imam.

Tesbih

Yapan satar, alan kullanmaz, kullanan hiç bilmez.
Tabut

Hasretleri kavuşturur, dargınları barıştırır.
Bayram

Kaş ile gözden yakın, söylenen sözden yakın. .

Ecel

Gökten bir elma düştü, oniki parçaya ayrıldı on birini yediler, birine hayır dediler.

Ramazan ayı

DİNİ BİLMECELERAile ve Sağlık,Dini Bilmece,Dini Bilmeceler,Dini Chat,DİNİ HİKAYELER,dini sohbet,islam,iSlami Chat,iSlami Haberler,iSlami Rüya Tabirleri,islami site,Islami Sohbet Platformu,iSlami Sohbetler,islamisohbet,Peygamberler Tarihi ve Hayatı
Bir sözdür ki şeytan kaçar, Bir anahtardır, her kapıyı açar… BismillahMinarede ses, Ölümsüz nefes Ezan Eğilirsin kalkarsın, Engelleri yıkarsın, Bazen perde açılır, Sen Kabe’ye bakarsın. NamazDuygular içinde pirdir, Onsuz hayat zehirdir. SevgiSenede verir otuz okka üzüm RamazanÖzü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. AnneDört köşedir beş değil, Kimse ondan hoş...