İslams

İslam dini, canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasını zorunlu saymış, bunları korumaya yönelik her şeyi farz, bunlara zararlı olan her şeyi de haram kılmıştır. (Şâtıbî, el-Muvâfakât, I, 31 v.d.) Buna göre insan hayatı son derece önemlidir, korunmalıdır. Namaz da dinin beş temel esasından birisidir ve dinin direğidir (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, el-Müsned, XXXVI, 344-345, XXXVI, 387). Buna göre başlanan bir namaz normal şartlarda bozulmaz. Ancak; malı korumak, canı korumak ve önemli olan herhangi bir şeye zarar gelmesini önlemek amacıyla zarurî durumlarda farz veya nafile namaz bozulabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 121). Bu itibarla, cemaatle namaz kılınırken bir kişinin bayılması, kalp krizi geçirmesi, silahla vurulması, denize veya kuyuya düşme tehlikesi geçirmesi vb. durumlarda, yanı başındakilerin namazlarını bırakıp ona yardımcı olmaları gerekir. Bu kişiler namazlarını daha sonra iade ederler (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 276). Zira kul hakları, zaruri durumlarda Allah hakkından öndedir ve ona tercih edilir (Serahsî, el-Mebsût, II, 186).

Cemaatle namaz kılınırken bayılan, hastalanıp düşen, kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazı bozmak caiz midir,Cemaatle namaz kılınırken Hastalanan birine müdahale etmek için namazı bozmak caiz midirhttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/07/İslams.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/07/İslams-150x150.jpgİSLAMİ SOHBETCemaatle namaz kılınırken bayılan,Cemaatle namaz kılınırken Hastalanan birine müdahale etmek için namazı bozmak caiz midir | islami site,dini sohbet,hastalanıp düşen,islami radyo,İSLAMİ SOHBET,kalp krizi geçiren birine müdahale etmek için namazı bozmak caiz midir,Maltepe pazarı
İslam dini, canın, malın, dinin, aklın ve neslin korunmasını zorunlu saymış, bunları korumaya yönelik her şeyi farz, bunlara zararlı olan her şeyi de haram kılmıştır. (Şâtıbî, el-Muvâfakât, I, 31 v.d.) Buna göre insan hayatı son derece önemlidir, korunmalıdır. Namaz da dinin beş temel esasından birisidir ve dinin direğidir (Tirmizî,...