images

selamun aleykum değerli kardeşlerim bugun konumuz hz muhammed s.a.v Asr-ı Saadet zamanı anlatacam nasipse,kardeşlerim Asr-ı Saadet döneminde neler olmuş ,kısa öz şekilde tanımıtı yapacam,Asr-ı Saadet Peygamber Efendimiz (s a s )’ dönemi olarak adlandırabiliriz,
Peygamber Efendimiz’den itibaren İslâm Tarihi, Hz Peygamber dönemi, Hulefâ-i Râşidûn, Emevîler, Abbâsîler, Selçuklular, Osmanlılar gibi muhtelif dönemlere ayrılmıştır İşte bu dönemlerin başında yer alan Hz Peygamber dönemine müslüman âlimler “Asr-ı Saâdet” adını vermişlerdir

“Mutluluk Devri” manasını ifade eden bu terkip, gerçekten de o

dönemin bir kelimeyle ifade edilmesini sağlayan isabetle seçilmiş bir terkiptir Çünkü Peygamber Efendimiz (s a s ) döneminde bizzat O’nun rehberliği ve liderliğinde ashab-ı kirâm, İslâm’ın dînî-dünyevî bütün emirlerini anlamış, yaşamış ve yaşatmışlardı Hz Peygamber’in eğitiminden geçmiş olan ashab-ı kirâm, İslâm davasına gönülden bağlı idiler Samimiyet ve ihlâs içerisinde yalnız bir Allah’a kul olmuşlar, O’nun Resûlüne gönül vermişlerdi Ruhlarını, düşüncelerini, davranış ve yaşayışlarını Allah ve Rasulunun istediği şekilde şekillendirmişlerdi; Kitap ve Sünnet, onlara yön veriyordu Bu sebeple de inandıkları ulvî davalarını her şeyin üstünde tutuyor; dinleri uğruna mallarını, hatta canlarını feda etmede zerre kadar tereddüt göstermiyorlardı
İşte bu anlayış ve yaşayışa sahip bulunan fertlerden oluşan İslâm toplumunda, tam bir birlik ve beraberlik, âhenk ve uyum, dayanışma ve yardımlaşma, kaynaşma ve aktivite hakimdi Müslümanlar, idarî, siyasî, ictimaî, iktisadî, ilmî, askerî, adlî gibi çok muhtelif yönlerden olgunluğun zirvesinde idiler Belki idarî müesseseler gelişmemişti, ama idarenin en mükemmeli veriliyordu Henüz dünya imparatorlukları dize getirilmemişti müslümanlar dünyanın dört bir tarafına hâkimiyetlerini götürememişlerdi, ama bunun temelleri sağlam bir şekilde ve muvaffakiyetle atılmıştı Müslümanların hayat standardı ve refah seviyesi pek yüksek değildi ama, zaten onlar müreffeh, mutantan ve lüks ve israfa yönelik bir hayatın arayıcıları değillerdi Muhtelif ilimlere dair muntazam, sistemli eserler yazılmamıştı ama, ashab-ı kirâm, gerçek bilgiye yani vahye sahip çıkmış, ilmin önem ve değerini gayet iyi anlamışlardı Henüz o dönemde devamlı silâh altında tutulan ve talim yaptırılan teçhizatlı ordular yoktu ama; İslâm cemiyetinin her bir ferdi, gözünü budaktan esirgemeyen ve şehidliği mertebelerin en yücesi bilen cesaret timsali mücahid bir kişiliğe sahipti Adliye sarayları, mahkeme salonları, adliyeye dair diğer organizasyonlar henüz mevcut değildi ama; Hırsızlık yapan, kızını Fâtıma da olsa elini keserdim ” diyen bir peygamberin tabîleri, adaletin eşsiz örneklerini sergilemişlerdi
Yani cemiyetin her köşesinde huzur, güven, emniyet, asayiş, nizam, intizam ve istikrar vardı Bu dönem, daha sonraki müslüman nesillere örnek teşkîl eden mutluluk ve saâdet dönemiydi
Bundan dolayı da elbette ki bu dönem “Âsr-ı Saâdet” diye anılacaktı

https://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/06/images1.jpghttps://www.islamisite.net/wp-content/uploads/2015/06/images1-150x150.jpgmuslumangencİSLAMİ SOHBETAsr-ı Saadet,Asr-ı Saadet nedir,Asr-ı Saadet önemi,dini sohbet,İSLAMİ SOHBET,Peygamber Efendimiz (s a s )'in dönemi
  selamun aleykum değerli kardeşlerim bugun konumuz hz muhammed s.a.v Asr-ı Saadet zamanı anlatacam nasipse,kardeşlerim Asr-ı Saadet döneminde neler olmuş ,kısa öz şekilde tanımıtı yapacam,Asr-ı Saadet Peygamber Efendimiz (s a s )' dönemi olarak adlandırabiliriz, Peygamber Efendimiz'den itibaren İslâm Tarihi, Hz Peygamber dönemi, Hulefâ-i Râşidûn, Emevîler, Abbâsîler, Selçuklular, Osmanlılar gibi muhtelif...